Photo Gallery No.7

September 23, 2005 in Hiroshima
Photos by Shin Mochizuki


<Men's 1st Division>

* Wakunaga Pharmaceutical vs Toyota Auto Body

Wakunaga No.3 Shimokawa Wakunaga No.5 Hamamoto Wakunaga No.9 Koyabu Wakunaga No.11 Higashi Wakunaga No.12 Tsubone
Wakunaga
No.3
Masayoshi Shimokawa
Wakunaga
No.5
Tadashi Hamamoto
Wakunaga
No.9
Kenji Koyabu
Wakunaga
No.11
Norikazu Higashi
Wakunaga
No.12
Toshihiro Tsubone

 

Wakunaga No.13 Ozawa Wakunaga No.15 Sugiyama Wakunaga No.17 Furuie Wakunaga No.18 Watanabe Wakunaga No.19 Yamaguchi
Wakunaga
No.13
Katsutoshi Ozawa
Wakunaga
No.15
Yuichi Sugiyama
Wakunaga
No.17
Masayuki Furuie
Wakunaga
No.18
Masaki Watanabe
Wakunaga
No.19
Osamu Yamaguchi

 

Toyota Auto Body No.4 Sasaki Toyota Auto Body No.7 Nomura Toyota Auto Body No.11 Kitade Toyota Auto Body No.12 Tahira
Toyota Auto Body
No.4
Gou Sasaki
Toyota Auto Body
No.7
Hiroaki Nomura
Toyota Auto Body
No.11
Keisuke Kitade
Toyota Auto Body
No.12
Ryutarou Tahira

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]