Photo Gallery No.14

November 19, 2005 in Chiryu, Aichi
Photos by Eriko Goto


<Men's 1st Division>

* Toyota Auto Body vs Wakunaga Pharmaceutical

Toyota Auto Body No.7 Nomura Toyota Auto Body No.10 Takeshita Toyota Auto Body No.11 Kitade Toyota Auto Body No.20 Ando
Toyota Auto Body
No.7
Hiroaki Nomura
Toyota Auto Body
No.10
Hiroo Takeshita
Toyota Auto Body
No.11
Keisuke Kitade
Toyota Auto Body
No.20
Satoru Ando

 

Wakunaga No.7 Fukuda Wakunaga No.12 Tsubone Wakunaga No.17 Furuie Wakunaga No.19 Yamaguchi
Wakunaga
No.7
Taiki Fukuda
Wakunaga
No.12
Toshihiro Tsubone
Wakunaga
No.17
Masayuki Furuie
Wakunaga
No.19
Osamu Yamaguchi

 

<Men's 2nd Division>

* Toyota Motor Corporation vs TOYODA GOSEI

Toyota Motor Corporation No.2 Mikami Toyota Motor Corporation No.10 Yoshinaga Toyota Motor Corporation No.17 Yoshii Toyota Motor Corporation No.28 Kaneko
Toyota Motor
No.2
Hironori Mikami
Toyota Motor
No.10
Eiji Yoshinaga
Toyota Motor
No.17
Takahiro Yoshii
Toyota Motor
No.28
Kazutoshi Kaneko

 

TOYODA GOSEI No.7 Oketani TOYODA GOSEI No.9 Kumeta TOYODA GOSEI No.12 Nagura TOYODA GOSEI No.14 Handa
TOYODA GOSEI
No.7
Hidenori Oketani
TOYODA GOSEI
No.9
Kouta Kumeta
TOYODA GOSEI
No.12
Yoshihiko Nagura
TOYODA GOSEI
No.14
Shingo Handa

 

<Referee>

Referee Mr. Kaede Referee Mr. Tanaka Referee Mr. Hizaki Referee Mr. Ikebuchi
Mr. Kaede Mr. Tanaka Mr. Hizaki Mr. Ikebuchi

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]