Photo Gallery No.22

December 11, 2005 in Chiryu, Aichi
Photos by Eriko Goto


<Men's 1st Division>

* Daido Steel vs Toyota Boshoku Kyushu

Daido Steel No.10 Hatanaka Daido Steel No.13 Lee Daido Steel No.17 Yamamoto Daido Steel No.22 Tokugawa
Daido Steel
No.10
Masuki Hatanaka
Daido Steel
No.13
Lee Zye-U
Daido Steel
No.17
Takuo Yamamoto
Daido Steel
No.22
Kenta Tokugawa

 

Toyota Boshoku Kyushu No.5 Ueki Toyota Boshoku Kyushu No.10 Tanaka Toyota Boshoku Kyushu No.11 Saka Toyota Boshoku Kyushu No.20 Fujiyama
Toyota Boshoku Kyushu
No.5
Hirokazu Ueki
Toyota Boshoku Kyushu
No.10
Shinichi Tanaka
Toyota Boshoku Kyushu
No.11
Akihiro Saka
Toyota Boshoku Kyushu
No.20
Takeshi Fujiyama

 

* Toyota Auto Body vs Honda

Toyota Auto Body No.5 Tuji Toyota Auto Body No.7 Nomura Toyota Auto Body No.14 Hasegawa Toyota Auto Body No.17 Kagawa
Toyota Auto Body
No.5
Syouichi Tuji
Toyota Auto Body
No.7
Hiroaki Nomura
Toyota Auto Body
No.14
Sei Hasegawa
Toyota Auto Body
No.17
Masayuki Kagawa

 

Honda No.5 Kawase Honda No.7 Yokochi Honda No.8 Katoh Honda No.17 Ogura
Honda
No.5
Yutaka Kawase
Honda
No.7
Kosuke Yokochi
Honda
No.8
Keisuke Katoh
Honda
No.17
Manabu Ogura

 

<Referee>

Referee Mr. Nakata Referee Mr. Uemura Referee Mr. Hizaki Referee Mr. Ikebuchi
Mr. Nakata Mr. Uemura Mr. Hizaki Mr. Ikebuchi

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]