Photo Gallery No.24

January 8, 2006 in Komazawa, Tokyo
Photos by Eriko Goto


<Men's 2nd Division>

* Tokyo Handball Club vs TOYODA GOSEI

HC Tokyo No.1 Fujiwara HC Tokyo No.11 Tanaka HC Tokyo No.13 Mizuno
HC Tokyo
No.1
Masaru Fujiwara
HC Tokyo
No.11
Masashi Tanaka
HC Tokyo
No.13
Yuya Mizuno

 

HC Tokyo No.17 Goshima HC Tokyo No.18 Furukawa HC Tokyo No.24 Grimstad
HC Tokyo
No.17
Hirotaka Goshima
HC Tokyo
No.18
Shinji Furukawa
HC Tokyo
No.24
Oystein Grimstad

 

TOYODA GOSEI No.3 Hara TOYODA GOSEI No.5 Yamakoshi TOYODA GOSEI No.9 Kumeta
TOYODA GOSEI
No.3
Takayuki Hara
TOYODA GOSEI
No.5
Yuichiro Yamakoshi
TOYODA GOSEI
No.9
Kouta Kumeta

 

TOYODA GOSEI No.13 Sato TOYODA GOSEI No.14 Handa TOYODA GOSEI No.15 Yamada
TOYODA GOSEI
No.13
Takehiro Sato
TOYODA GOSEI
No.14
Shingo Handa
TOYODA GOSEI
No.15
Koji Yamada

 

<Referee>

Referee Mr. Kuroki Referee Mr. Kuroki
Mr. Kuroki Mr. Kuroki

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]