Photo Gallery No.36

February 26, 2006 in Komazawa, Tokyo
Photos by Eriko Goto


<Men's 2nd Division>

* Tokyo Handball Club vs TOYODA GOSEI

HC Tokyo No.5 Muto HC Tokyo No.9 Izumi HC Tokyo No.12 Udagawa
HC Tokyo
No.5
Takayuki Muto
HC Tokyo
No.9
Kohsuke Izumi
HC Tokyo
No.12
Tatsuya Udagawa

 

HC Tokyo No.13 Mizuno HC Tokyo No.14 Kimura HC Tokyo No.16 Udagawa
HC Tokyo
No.13
Yuya Mizuno
HC Tokyo
No.14
Yusuke Kimura
HC Tokyo
No.16
Toshiro Udagawa

 

HC Tokyo No.17 Goshima HC Tokyo No.18 Furukawa HC Tokyo No.22 Duering
HC Tokyo
No.17
Hirotaka Goshima
HC Tokyo
No.18
Shinji Furukawa
HC Tokyo
No.22
Alexander Duering

 

TOYODA GOSEI No.3 Hara TOYODA GOSEI No.5 Yamakoshi TOYODA GOSEI No.6 Takahashi
TOYODA GOSEI
No.3
Takayuki Hara
TOYODA GOSEI
No.5
Yuichiro Yamakoshi
TOYODA GOSEI
No.6
Hiroyuki Takahashi

 

TOYODA GOSEI No.8 Kadono TOYODA GOSEI No.13 Sato TOYODA GOSEI No.15 Yamada
TOYODA GOSEI
No.8
Manabu Kadono
TOYODA GOSEI
No.13
Takehiro Sato
TOYODA GOSEI
No.15
Koji Yamada

 

<Referee>

Referee Mr. Ebara Referee Mr. Hiruma
Mr. Ebara Mr. Hiruma

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]