Photo Gallery No.3

September 23, 2007 in Kariya, Aichi
Photos by Eriko Goto


<Men's Division>

* Toyota Auto Body vs TOYODA GOSEI

< Toyota Auto Body >

Toyota Auto Body No.5 Kouchi Toyota Auto Body No.8 Fujita Toyota Auto Body No.10 Takeshita Toyota Auto Body No.11 Kitade Toyota Auto Body No.13 Ozawa Toyota Auto Body No.14 Hasegawa
No.5
Kairi Kouchi
No.8
Satoshi Fujita
No.10
Hiroo Takeshita
No.11
Keisuke Kitade
No.13
Katsutoshi Ozawa
No.14
Sei Hasegawa

Toyota Auto Body No.1 Kinoshita Toyota Auto Body No.17 Kagawa Toyota Auto Body No.20 Kadoyama Toyota Auto Body No.16 Tanii
No.1
Kunihiro Kinoshita
No.17
Masayuki Kagawa
No.20
Tetsuya Kadoyama
No.16
Seiji Tanii

 

< TOYODA GOSEI >

TOYODA GOSEI No.1 Odachi TOYODA GOSEI No.7 Oketani TOYODA GOSEI No.9 Kumeta TOYODA GOSEI No.10 Oue TOYODA GOSEI No.11 Tokuyama
No.1
Hiroki Odachi
No.7
Hidenori Oketani
No.9
Kouta Kumeta
No.10
Go Oue
No.11
Keiichi Tokuyama

TOYODA GOSEI No.14 Nakamura TOYODA GOSEI No.15 Tsubakihara TOYODA GOSEI No.21 Hatanaka TOYODA GOSEI No.23 Sato
No.14
Kouki Nakamura
No.15
Masashi Tsubakihara
No.21
Masuki Hatanaka
No.23
Kenichiro Sato

 

<Referee>

Referee Mr.Ienaga Referee Mr.Fukushima
Mr.Ienaga Mr.Fukushima

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]