Photo Gallery No.4

September 29, 2007 in Suzuka, Mie
Photos by Eriko Goto


<Men's Division>

* Honda vs OSAKI ELECTRIC

< Honda >

Honda No.12 Yoshimura Honda No.2 Nakatani Honda No.4 Yanagimoto Honda No.5 Kawase
No.12
Yasuhiro Yoshimura
No.2
Tetsuya Nakatani
No.4
Yoshifumi Yanagimoto
No.5
Yutaka Kawase

Honda No.6 Takeda Honda No.7 Yokochi Honda No.8 Ito Honda No.14 Nojima Honda No.21 Shikata
No.6
Hiroaki Takeda
No.7
Kosuke Yokochi
No.8
Seishiro Ito
No.14
Tomotsugu Nojima
No.21
Atsushi Shikata

 

< OSAKI ELECTRIC >

OSAKI ELECTRIC No.1 Urawa OSAKI ELECTRIC No.2 Toyoda OSAKI ELECTRIC No.5 Nakagawa OSAKI ELECTRIC No.7 Nagashima OSAKI ELECTRIC No.8 Iwamoto
No.1
Katsuyuki Urawa
No.2
Kenji Toyoda
No.5
Yoshio Nakagawa
No.7
Hideaki Nagashima
No.8
Masanori Iwamoto

OSAKI ELECTRIC No.19 Izuma OSAKI ELECTRIC No.21 Miyazaki OSAKI ELECTRIC No.12 Hamaguchi OSAKI ELECTRIC No.20 Mochizuki
No.19
Masakatu Izuma
No.21
Daisuke Miyazaki
No.12
Yasushi Hamaguchi
No.20
Kotaro Mochizuki

 

<Referee>

Referee Mr.Ikebuchi Referee Mr.Hizaki
Mr.Ikebuchi Mr.Hizaki

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]