Photo Gallery No.10

October 28, 2007 in Suzuka, Mie
Photos by Eriko Goto


<Men's Division>

* Honda vs Toyota Boshoku Kyushu

< Honda >

Honda No.12 Yoshimura Honda No.2 Nakatani Honda No.3 Tsurumi Honda No.4 Yanagimoto Honda No.5 Kawase
No.12
Yasuhiro Yoshimura
No.2
Tetsuya Nakatani
No.3
Taku Tsurumi
No.4
Yoshifumi Yanagimoto
No.5
Yutaka Kawase

 

Honda No.6 Takeda Honda No.7 Yokochi Honda No.11 Taniguchi Honda No.14 Nojima Honda No.16 Yoshii
No.6
Hiroaki Takeda
No.7
Kosuke Yokochi
No.11
Ryo Taniguchi
No.14
Tomotsugu Nojima
No.16
Takeharu Yoshii

 

< Toyota Boshoku Kyushu >

Toyota Boshoku Kyushu No.1 Matsuno Toyota Boshoku Kyushu No.2 Nakahata Toyota Boshoku Kyushu No.6 Murakami Toyota Boshoku Kyushu No.7 Oh Toyota Boshoku Kyushu No.8 Sakuma
No.1
Masataka Matsuno
No.2
Yoshiyuki Nakahata
No.6
Hideyuki Murakami
No.7
Oh Sang-Min
No.8
Shunsuke Sakuma

 

Toyota Boshoku Kyushu No.10 Kaidou Toyota Boshoku Kyushu No.11 Saka Toyota Boshoku Kyushu No.12 Tanikawa Toyota Boshoku Kyushu No.20 Fujiyama Toyota Boshoku Kyushu No.21 Funaki Toyota Boshoku Kyushu No.22 Izumihara
No.10
Morihide Kaidou
No.11
Akihiro Saka
No.12
Kazuhisa Tanikawa
No.20
Takeshi Fujiyama
No.21
Hiroto Funaki
No.22
Hironori Izumihara

 

<Referee>

Referee Mr.Saji Referee Mr.Sato
Mr.Saji Mr.Sato

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]