Photo Gallery No.12

November 3, 2007 in Misato, Saitama
Photos by Eriko Goto


<Men's Division>

* OSAKI ELECTRIC vs Toyota Auto Body

< OSAKI ELECTRIC >

OSAKI ELECTRIC No.2 Toyoda OSAKI ELECTRIC No.4 Maeda OSAKI ELECTRIC No.5 Nakagawa OSAKI ELECTRIC No.6 Sato OSAKI ELECTRIC No.7 Nagashima OSAKI ELECTRIC No.8 Iwamoto
No.2
Kenji Toyoda
No.4
Seiichi Maeda
No.5
Yoshio Nakagawa
No.6
Yoshihiko Sato
No.7
Hideaki Nagashima
No.8
Masanori Iwamoto

OSAKI ELECTRIC No.14 Iwanaga OSAKI ELECTRIC No.15 Azuma OSAKI ELECTRIC No.19 Izuma OSAKI ELECTRIC No.20 Mochizuki OSAKI ELECTRIC No.21 Miyazaki
No.14
Sho Iwanaga
No.15
Shunsuke Azuma
No.19
Masakatu Izuma
No.20
Kotaro Mochizuki
No.21
Daisuke Miyazaki

 

< Toyota Auto Body >

Toyota Auto Body No.5 Kouchi Toyota Auto Body No.7 Nomura Toyota Auto Body No.8 Fujita Toyota Auto Body No.11 Kitade Toyota Auto Body No.14 Hasegawa
No.5
Kairi Kouchi
No.7
Hiroaki Nomura
No.8
Satoshi Fujita
No.11
Keisuke Kitade
No.14
Sei Hasegawa

Toyota Auto Body No.15 Tsurutani Toyota Auto Body No.16 Tanii Toyota Auto Body No.17 Kagawa Toyota Auto Body No.18 Sakimae
No.15
Daisuke Tsurutani
No.16
Seiji Tanii
No.17
Masayuki Kagawa
No.18
Hiroaki Sakimae

 

<Referee>

Referee Mr.Nakada Referee Mr.Uemura
Mr.Nakada Mr.Uemura

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]