Photo Gallery No.15

November 17, 2007 in Misato, Saitama
Photos by Eriko Goto


<Men's Division>

* OSAKI ELECTRIC vs Toyota Motor Corporation

< OSAKI ELECTRIC >

OSAKI ELECTRIC No.4 Maeda OSAKI ELECTRIC No.6 Sato OSAKI ELECTRIC No.7 Nagashima OSAKI ELECTRIC No.9 Morimoto OSAKI ELECTRIC No.10 Ohta
No.4
Seiichi Maeda
No.6
Yoshihiko Sato
No.7
Hideaki Nagashima
No.9
Akihiro Morimoto
No.10
Yoshibumi Ohta

OSAKI ELECTRIC No.11 Sakai OSAKI ELECTRIC No.14 Iwanaga OSAKI ELECTRIC No.15 Azuma OSAKI ELECTRIC No.16 Ishihara
No.11
Toshiki Sakai
No.14
Sho Iwanaga
No.15
Shunsuke Azuma
No.16
Hidehisa Ishihara

OSAKI ELECTRIC No.17 Akiyama OSAKI ELECTRIC No.18 Uchida OSAKI ELECTRIC No.21 Miyazaki OSAKI ELECTRIC No.20 Mochizuki
No.17
Yoshihiko Akiyama
No.18
Takeshi Uchida
No.21
Daisuke Miyazaki
No.20
Kotaro Mochizuki

 

< Toyota Motor Corporation >

Toyota Motor Corporation No.4 Iwata Toyota Motor Corporation No.5 Takano Toyota Motor Corporation No.8 Kurisaki Toyota Motor Corporation No.12 Sato Toyota Motor Corporation No.13Sawada
No.4
Keisuke Iwata
No.5
Shunya Takano
No.8
Junichi Kurisaki
No.12
Masaru Sato
No.13
Yoshikuni Sawada

Toyota Motor Corporation No.15 Deai Toyota Motor Corporation No.16 Inamoto Toyota Motor Corporation No.17 Mitsumasu Toyota Motor Corporation No.19 Fukuda Toyota Motor Corporation No.20 Yamaguchi
No.15
Takumi Deai
No.16
Keisuke Inamoto
No.17
Yuya Mitsumasu
No.19
Takuma Fukuda
No.20
Yasuhiro Yamaguchi

 

<Women's Division>

* Sony Semiconductor Kyushu Corporation vs MIE violet' IRIS

< Sony Semiconductor Kyushu Corporation >

Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.1 Nakajima Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.2 Kwag Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.3 Nagano Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.4 Yamada Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.5 Tanaka Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.6 Ishizaki
No.1
Aki Nakajima
No.2
Kwag Hye Jgong
No.3
Kazusa Nagano
No.4
Chihiro Yamada
No.5
Mineko Tanaka
No.6
Kei Ishizaki

Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.7 Kudo Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.8 Kameyama Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.12 Hida Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.15 Terada Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.17 Azuma
No.7
Mai Kudo
No.8
Eri Kameyama
No.12
Kimiko Hida
No.15
Mika Terada
No.17
Sayaka Azuma

 

< MIE violet' IRIS >

MIE violet' IRIS No.2 Yokokawa MIE violet' IRIS No.3 Katsura MIE violet' IRIS No.5 Miyashita MIE violet' IRIS No.9 Fushimi MIE violet' IRIS No.10 Hashimoto
No.2
Keiko Yokokawa
No.3
Yumiko Katsura
No.5
Mikumi Miyashita
No.9
Mamiko Fushimi
No.10
Hiroko Hashimoto

MIE violet' IRIS No.12 Mouri MIE violet' IRIS No.13 Hoshino MIE violet' IRIS No.14 Ogawa MIE violet' IRIS No.15 Itoh
No.12
Kumi Mouri
No.13
Mika Hoshino
No.14
Megumi Ogawa
No.15
Aimi Itoh

 

<Referee>

Referee Mr.Yamaguchi Referee Mr.Kawamura Referee Mr.Kuroki Referee Mr.Kuroki
Mr.Yamaguchi Mr.Kawamura Mr.Kuroki Mr.Kuroki

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]