Photo Gallery No.16

November 18, 2007 in Yokohama, Kanagawa
Photos by Eriko Goto


<Women's Division>

* HIROSHIMA MAPLE REDS vs HOKKOKU Bank

< HIROSHIMA MAPLE REDS >

HIROSHIMA MAPLE REDS No.1 Takamori HIROSHIMA MAPLE REDS No.5 Omae HIROSHIMA MAPLE REDS No.6 Uegaki HIROSHIMA MAPLE REDS No.10 Itou HIROSHIMA MAPLE REDS No.13 Anzai HIROSHIMA MAPLE REDS No.15 Kim
No.1
Taeko Takamori
No.5
Noriko Omae
No.6
Akie Uegaki
No.10
Hitomi Itou
No.13
Chihiro Anzai
No.15
Kim Jin-Soon

 

< HOKKOKU Bank >

HOKKOKU Bank No.4 Kamimachi HOKKOKU Bank No.7 Nitta HOKKOKU Bank No.9 Yokoshima HOKKOKU Bank No.11 Takei HOKKOKU Bank No.12 Tashiro
No.4
Shiori Kamimachi
No.7
Sumie Nitta
No.9
Kaoru Yokoshima
No.11
Natsuki Takei
No.12
Hiromi Tashiro

 

* HC NAGOYA vs MIE violet' IRIS

< HC NAGOYA >

HC NAGOYA No.4 Sato HC NAGOYA No.6 Miyata HC NAGOYA No.7 Sugaya HC NAGOYA No.8 Hadeshige HC NAGOYA No.10 Honzawa HC NAGOYA No.14 Mizuno
No.4
Yukie Sato
No.6
Chikako Miyata
No.7
Mina Sugaya
No.8
Maki Hadeshige
No.10
Mayumi Honzawa
No.14
Yukari Mizuno

 

< MIE violet' IRIS >

MIE violet' IRIS No.1 Hashimoto MIE violet' IRIS No.5 Miyashita MIE violet' IRIS No.7 Taniguchi MIE violet' IRIS No.9 Fushimi MIE violet' IRIS No.10 Hashimoto MIE violet' IRIS No.15 Itoh
No.1
Yukiko Hashimoto
No.5
Mikumi Miyashita
No.7
Hideko Taniguchi
No.9
Mamiko Fushimi
No.10
Hiroko Hashimoto
No.15
Aimi Itoh

 

* OMRON vs Sony Semiconductor Kyushu Corporation

< OMRON >

OMRON No.1 Katsuda OMRON No.3 Ajimi OMRON No.6 Yoshida OMRON No.8 Sakugawa OMRON No.9 Sakamoto OMRON No.17 Arihama OMRON No.20 Fujii
No.1
Sachiko Katsuda
No.3
Yuko Ajimi
No.6
Shoko Yoshida
No.8
Hitomi Sakugawa
No.9
Tomoko Sakamoto
No.17
Yuko Arihama
No.20
Shio Fujii

 

< Sony Semiconductor Kyushu Corporation >

Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.1 Nakajima Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.3 Nagano Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.4 Yamada Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.5 Tanaka Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.12 Hida Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.15 Terada Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.17 Azuma
No.1
Aki Nakajima
No.3
Kazusa Nagano
No.4
Chihiro Yamada
No.5
Mineko Tanaka
No.12
Kimiko Hida
No.15
Mika Terada
No.17
Sayaka Azuma

 

<Referee>

Referee Mr.Yasuda Referee Mr.Nagaharu Referee Mr.Tsuchiya Referee Mr.Kobayashi Referee Mr.Kuroki Referee Mr.Kuroki
Mr.Yasuda Mr.Nagaharu Mr.Tsuchiya Mr.Kobayashi Mr.Kuroki Mr.Kuroki

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]