Photo Gallery No.18

December 8, 2007 in Misato, Saitama
Photos by Eriko Goto


<Men's Division>

* OSAKI ELECTRIC vs Honda

< OSAKI ELECTRIC >

OSAKI ELECTRIC No.2 Toyoda OSAKI ELECTRIC No.5 Nakagawa OSAKI ELECTRIC No.7 Nagashima OSAKI ELECTRIC No.8 Iwamoto OSAKI ELECTRIC No.12 Hamaguchi
No.2
Kenji Toyoda
No.5
Yoshio Nakagawa
No.7
Hideaki Nagashima
No.8
Masanori Iwamoto
No.12
Yasushi Hamaguchi

OSAKI ELECTRIC No.14 Iwanaga OSAKI ELECTRIC No.16 Ishihara OSAKI ELECTRIC No.19 Izuma OSAKI ELECTRIC No.20 Mochizuki OSAKI ELECTRIC No.21 Miyazaki
No.14
Sho Iwanaga
No.16
Hidehisa Ishihara
No.19
Masakatu Izuma
No.20
Kotaro Mochizuki
No.21
Daisuke Miyazaki

 

< Honda >

Honda No.2 Nakatani Honda No.3 Tsurumi Honda No.4 Yanagimoto Honda No.5 Kawase
No.2
Tetsuya Nakatani
No.3
Taku Tsurumi
No.4
Yoshifumi Yanagimoto
No.5
Yutaka Kawase

Honda No.6 Takeda Honda No.7 Yokochi Honda No.10 Aoyama Honda No.21 Shikata
No.6
Hiroaki Takeda
No.7
Kosuke Yokochi
No.10
Tsubasa Aoyama
No.21
Atsushi Shikata

 

<Referee>

Referee Mr.Nakada Referee Mr.Uemura
Mr.Nakada Mr.Uemura

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]