Photo Gallery No.23

January 13, 2008 in Kirishima, Kagoshima
Photos by Shuhei Kamimura


<Men's Division>

* Wakunaga Pharmaceutical vs Toyota Auto Body

< Wakunaga Pharmaceutical >

Wakunaga Pharmaceutical No.1 Shimizu Wakunaga Pharmaceutical No.3 Shimokawa Wakunaga Pharmaceutical No.6 Yamanaka Wakunaga Pharmaceutical No.7 Fukuda
No.1
Takayuki Shimizu
No.3
Masayoshi Shimokawa
No.6
Motoi Yamanaka
No.7
Taiki Fukuda

Wakunaga Pharmaceutical No.11 Higashi Wakunaga Pharmaceutical No.13 Atarashi Wakunaga Pharmaceutical No.14 Muto Wakunaga Pharmaceutical No.23 Higashinagahama
No.11
Norikazu Higashi
No.13
Kenji Atarashi
No.14
Takeshi Muto
No.23
Shusaku Higashinagahama

 

< Toyota Auto Body >

Toyota Auto Body No.5 Kouchi Toyota Auto Body No.7 Nomura Toyota Auto Body No.8 Fujita Toyota Auto Body No.9 Kondou Toyota Auto Body No.11 Kitade Toyota Auto Body No.12 Tahira
No.5
Kairi Kouchi
No.7
Hiroaki Nomura
No.8
Satoshi Fujita
No.9
Yutaka Kondou
No.11
Keisuke Kitade
No.12
Ryutarou Tahira

Toyota Auto Body No.13 Ozawa Toyota Auto Body No.15 Tsurutani Toyota Auto Body No.16 Tanii Toyota Auto Body No.17 Kagawa Toyota Auto Body No.18 Sakimae Toyota Auto Body No.20 Kadoyama
No.13
Katsutoshi Ozawa
No.15
Daisuke Tsurutani
No.16
Seiji Tanii
No.17
Masayuki Kagawa
No.18
Hiroaki Sakimae
No.20
Tetsuya Kadoyama

 

<Women's Division>

* Sony Semiconductor Kyushu Corporation vs HC NAGOYA

< Sony Semiconductor Kyushu Corporation >

Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.1 Nakajima Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.2 Kwag Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.3 Nagano Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.5 Tanaka
No.1
Aki Nakajima
No.2
Kwag Hye Jgong
No.3
Kazusa Nagano
No.5
Mineko Tanaka

Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.7 Kudo Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.9 Takasu Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.14 Sashi
No.7
Mai Kudo
No.9
Yuka Takasu
No.14
Chika Sashi

 

< HC NAGOYA >

HC NAGOYA No.1 Kondo HC NAGOYA No.4 Sato HC NAGOYA No.7 Sugaya
No.1
Sumie Kondo
No.4
Yukie Sato
No.7
Mina Sugaya

HC NAGOYA No.10 Honzawa HC NAGOYA No.13 Akiyama HC NAGOYA No.14 Mizuno
No.10
Mayumi Honzawa
No.13
Misuzu Akiyama
No.14
Yukari Mizuno

 

<Referee>

Referee Mr.Kaneko Referee Mr.Kodama Referee Mr.Ienaga & Mr.Fukushima
Mr.Kaneko Mr.Kodama Mr.Ienaga
Mr.Fukushima

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]