Photo Gallery No.24

January 19, 2008 in Suzuka, Mie
Photos by Eriko Goto


<Men's Division>

* Honda vs Wakunaga Pharmaceutical

< Honda >

Honda No.3 Tsurumi Honda No.4 Yanagimoto Honda No.5 Kawase Honda No.6 Takeda Honda No.7 Yokochi
No.3
Taku Tsurumi
No.4
Yoshifumi Yanagimoto
No.5
Yutaka Kawase
No.6
Hiroaki Takeda
No.7
Kosuke Yokochi

Honda No.12 Yoshimura Honda No.11 Taniguchi Honda No.13 Saito Honda No.14 Nojima Honda No.21 Shikata
No.12
Yasuhiro Yoshimura
No.11
Ryo Taniguchi
No.13
Yasutaka Saito
No.14
Tomotsugu Nojima
No.21
Atsushi Shikata

 

< Wakunaga Pharmaceutical >

Wakunaga Pharmaceutical No.1 Shimizu Wakunaga Pharmaceutical No.3 Shimokawa Wakunaga Pharmaceutical No.6 Yamanaka Wakunaga Pharmaceutical No.8 Yoshida Wakunaga Pharmaceutical No.11 Higashi
No.1
Takayuki Shimizu
No.3
Masayoshi Shimokawa
No.6
Motoi Yamanaka
No.8
Naohiro Yoshida
No.11
Norikazu Higashi

Wakunaga Pharmaceutical No.12 Tsubone Wakunaga Pharmaceutical No.13 Atarashi Wakunaga Pharmaceutical No.17 Furuie Wakunaga Pharmaceutical No.18 Watanabe Wakunaga Pharmaceutical No.19 Yamaguchi Wakunaga Pharmaceutical No.23 Higashinagahama
No.12
Toshihiro Tsubone
No.13
Kenji Atarashi
No.17
Masayuki Furuie
No.18
Masaki Watanabe
No.19
Osamu Yamaguchi
No.23
Shusaku Higashinagahama

 

<Referee>

Referee Mr.Saji Referee Mr.Sato
Mr.Saji Mr.Sato

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]