Photo Gallery No.25

January 19, 2008 in Kirishima, Kagoshima
Photos by Shuhei Kamimura


<Women's Division>

* Sony Semiconductor Kyushu Corporation vs OMRON

< Sony Semiconductor Kyushu Corporation >

Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.2 Kwag Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.3 Nagano Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.4 Yamada Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.5 Tanaka
No.2
Kwag Hye Jgong
No.3
Kazusa Nagano
No.4
Chihiro Yamada
No.5
Mineko Tanaka

Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.9 Takasu Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.12 Hida Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.17 Azuma
No.9
Yuka Takasu
No.12
Kimiko Hida
No.17
Sayaka Azuma

 

< OMRON >

OMRON No.1 Katsuda OMRON No.2 Mizuno OMRON No.6 Yoshida OMRON No.8 Sakugawa
No.1
Sachiko Katsuda
No.2
Keiko Mizuno
No.6
Shoko Yoshida
No.8
Hitomi Sakugawa

OMRON No.9 Sakamoto OMRON No.11 Hong OMRON No.17 Arihama OMRON No.20 Fujii
No.9
Tomoko Sakamoto
No.11
Hong Jeong-Ho
No.17
Yuko Arihama
No.20
Shio Fujii

 

<Referee>

Referee Mr.Ikebuchi & Mr.Hizaki
Mr.Ikebuchi
Mr.Hizaki

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]