Photo Gallery No.30

February 16, 2008 in Osaka, Osaka
Photos by Shoichi Iemura


<Women's Division>  Play Off Semi Final

* Sony Semiconductor Kyushu Corporation vs HOKKOKU Bank

< Sony Semiconductor Kyushu Corporation >

Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.2 Kwag Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.3 Nagano Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.4 Yamada Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.5 Tanaka Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.7 Kudo
No.2
Kwag Hye Jgong
No.3
Kazusa Nagano
No.4
Chihiro Yamada
No.5
Mineko Tanaka
No.7
Mai Kudo

Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.8 Kameyama Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.9 Takasu Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.15 Terada Sony Semiconductor Kyushu Corporation No.12 Hida
No.8
Eri Kameyama
No.9
Yuka Takasu
No.15
Mika Terada
No.12
Kimiko Hida

 

< HOKKOKU Bank >

HOKKOKU Bank No.4 Kamimachi HOKKOKU Bank No.6 Sakugawa HOKKOKU Bank No.7 Nitta HOKKOKU Bank No.8 Onozawa HOKKOKU Bank No.9 Yokoshima
No.4
Shiori Kamimachi
No.6
Mami Sakugawa
No.7
Sumie Nitta
No.8
Kaori Onozawa
No.9
Kaoru Yokoshima

HOKKOKU Bank No.12 Tashiro HOKKOKU Bank No.10 Noji HOKKOKU Bank No.11 Takei HOKKOKU Bank No.15 Inoue HOKKOKU Bank No.18 Wakamatsu
No.12
Hiromi Tashiro
No.10
Ryoko Noji
No.11
Natsuki Takei
No.15
Megumi Inoue
No.18
Rika Wakamatsu

 

<Referee>

Referee Mr.Fujii Referee Mr.Onoshi
Mr.Fujii Mr.Onoshi

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]