Photo Gallery No.33

March 15, 2008 in Komazawa, Tokyo
Photos by Eriko Goto


<Men's Division>  Play Off Semi Final

* Wakunaga Pharmaceutical vs Toyota Auto Body

< Wakunaga Pharmaceutical >

Wakunaga Pharmaceutical No.1 Shimizu Wakunaga Pharmaceutical No.3 Shimokawa Wakunaga Pharmaceutical No.6 Yamanaka Wakunaga Pharmaceutical No.7 Fukuda Wakunaga Pharmaceutical No.11 Higashi Wakunaga Pharmaceutical No.12 Tsubone
No.1
Takayuki Shimizu
No.3
Masayoshi Shimokawa
No.6
Motoi Yamanaka
No.7
Taiki Fukuda
No.11
Norikazu Higashi
No.12
Toshihiro Tsubone

Wakunaga Pharmaceutical No.14 Muto Wakunaga Pharmaceutical No.17 Furuie Wakunaga Pharmaceutical No.18 Watanabe Wakunaga Pharmaceutical No.19 Yamaguchi Wakunaga Pharmaceutical No.23 Higashinagahama
No.14
Takeshi Muto
No.17
Masayuki Furuie
No.18
Masaki Watanabe
No.19
Osamu Yamaguchi
No.23
Shusaku Higashinagahama

 

< Toyota Auto Body >

Toyota Auto Body No.1 Kinoshita Toyota Auto Body No.5 Kouchi Toyota Auto Body No.7 Nomura Toyota Auto Body No.8 Fujita Toyota Auto Body No.13 Ozawa Toyota Auto Body No.14 Hasegawa
No.1
Kunihiro Kinoshita
No.5
Kairi Kouchi
No.7
Hiroaki Nomura
No.8
Satoshi Fujita
No.13
Katsutoshi Ozawa
No.14
Sei Hasegawa

Toyota Auto Body No.15 Tsurutani Toyota Auto Body No.16 Tanii Toyota Auto Body No.17 Kagawa Toyota Auto Body No.18 Sakimae Toyota Auto Body No.19 Mekaru Toyota Auto Body No.20 Kadoyama
No.15
Daisuke Tsurutani
No.16
Seiji Tanii
No.17
Masayuki Kagawa
No.18
Hiroaki Sakimae
No.19
Atsushi Mekaru
No.20
Tetsuya Kadoyama

 

* Daido Steel vs OSAKI ELECTRIC

< Daido Steel >

Daido Steel No.1 Ogita Daido Steel No.4 Suematsu Daido Steel No.6 Tomita Daido Steel No.7 Jibiki Daido Steel No.9 Takeda
No.1
Kei Ogita
No.4
Makoto Suematsu
No.6
Kyosuke Tomita
No.7
Takashi Jibiki
No.9
Toru Takeda

Daido Steel No.10 Kisikawa Daido Steel No.12 Takagi Daido Steel No.13 Lee Daido Steel No.15 Yamashiro Daido Steel No.17 Yamamoto Daido Steel No.20 Baek
No.10
Hidenori Kisikawa
No.12
Takashi Takagi
No.13
Lee Jae Woo
No.15
Takashi Yamashiro
No.17
Takuo Yamamoto
No.20
Baek Won-Chul

 

< OSAKI ELECTRIC >

OSAKI ELECTRIC No.1 Urawa OSAKI ELECTRIC No.2 Toyoda OSAKI ELECTRIC No.4 Maeda OSAKI ELECTRIC No.5 Nakagawa OSAKI ELECTRIC No.6 Sato
No.1
Katsuyuki Urawa
No.2
Kenji Toyoda
No.4
Seiichi Maeda
No.5
Yoshio Nakagawa
No.6
Yoshihiko Sato

OSAKI ELECTRIC No.8 Iwamoto OSAKI ELECTRIC No.10 Ohta OSAKI ELECTRIC No.12 Hamaguchi OSAKI ELECTRIC No.15 Azuma OSAKI ELECTRIC No.19 Izuma OSAKI ELECTRIC No.21 Miyazaki
No.8
Masanori Iwamoto
No.10
Yoshibumi Ohta
No.12
Yasushi Hamaguchi
No.15
Shunsuke Azuma
No.19
Masakatu Izuma
No.21
Daisuke Miyazaki

 

<Referee>

Referee Mr.Ikebuchi Referee Mr.Hizaki Referee Mr.Hamada Referee Mr.Ogasawara
Mr.Ikebuchi Mr.Hizaki Mr.Hamada Mr.Ogasawara

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]