Photo Gallery No.05

September 13, 2008 in Hiroshima
Photos by Shin Mochizuki


Women's Division

HOKKOKU Bank vs HIROSHIMA MAPLE REDS

<HIROSHIMA MAPLE REDS>

HIROSHIMA MAPLE REDS  No.6 Akie Uegaki HIROSHIMA MAPLE REDS  No.7 Lee Kyung-Min HIROSHIMA MAPLE REDS  No.8 Yoshie Kanno HIROSHIMA MAPLE REDS  No.10 Hitomi Itou HIROSHIMA MAPLE REDS  No.11 Emi Sakaguchi HIROSHIMA MAPLE REDS  No.14 Akiko Ishiyama HIROSHIMA MAPLE REDS  No.17 Akina Shinjo
No.6
Akie Uegaki
No.7
Lee Kyung-Min
No.8
Yoshie Kanno
No.10
Hitomi Itou
No.11
Emi Sakaguchi
No.14
Akiko Ishiyama
No.17
Akina Shinjo

<HOKKOKU Bank>


HOKKOKU Bank No.4 Shiori Kamimachi HOKKOKU Bank No.9 Kaoru Yokoshima HOKKOKU Bank No.10 Ryoko Noji HOKKOKU Bank No.11 Natsuki Takei HOKKOKU Bank No.13 Aya Nakasone HOKKOKU Bank No.18 Rika Wakamatsu
No.4
Shiori Kamimachi
No.9
Kaoru Yokoshima
No.10
Ryoko Noji
No.11
Natsuki Takei
No.13
Aya Nakasone
No.18
Rika Wakamatsu

<Referee>

Shunro Fujii,Yoshihiko Onoshi

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]