Photo Gallery No.06

September 14, 2008 in Kariya, Aichi
Photos by Eriko Goto


Men's Division

TOYODA GOSEI vs Honda

< TOYODA GOSEI >
TOYODA GOSEI No.1 Hiroki Odachi TOYODA GOSEI No.6 Takayuki Ohashi TOYODA GOSEI No.7 Hidenori Oketani TOYODA GOSEI No.11 Keiichi Tokuyama
No.1
Hiroki Odachi
No.6
Takayuki Ohashi
No.7
Hidenori Oketani
No.11
Keiichi Tokuyama
TOYODA GOSEI No.16 Seiji Toudou TOYODA GOSEI No.18 Takuya Yonemoto TOYODA GOSEI No.21 Masuki Hatanaka
No.16
Seiji Toudou
No.18
Takuya Yonemoto
No.21
Masuki Hatanaka

< Honda >
Honda No.3 Taku Tsurumi Honda No.4 Yoshifumi Yanagimoto Honda No.5 Yutaka Kawase Honda No.6 Hiroaki Takeda
No.3
Taku Tsurumi
No.4
Yoshifumi Yanagimoto
No.5
Yutaka Kawase
No.6
Hiroaki Takeda
Honda No.7 Kosuke Yokochi Honda No.14 Tomotsugu Nojima Honda No.16 Yuya Kaneura
No.7
Kosuke Yokochi
No.14
Tomotsugu Nojima
No.16
Yuya Kaneura

 

Toyota Auto Body vs Toyota Motor Corporation

< Toyota Auto Body >
Toyota Auto Body No.1 Kunihiro Kinoshita Toyota Auto Body No.2 Suguru Tanaka Toyota Auto Body No.4 Gou Sasaki Toyota Auto Body No.5 Kairi Kouchi Toyota Auto Body No.6 Satoru Ando
No.1
Kunihiro Kinoshita
No.2
Suguru Tanaka
No.4
Gou Sasaki
No.5
Kairi Kouchi
No.6
Satoru Ando
Toyota Auto Body No.8 Satoshi Fujita Toyota Auto Body No.11 Keisuke Kitade Toyota Auto Body No.12 Ryutarou Tahira Toyota Auto Body No.15 Daisuke Tsurutani
No.8
Satoshi Fujita
No.11
Keisuke Kitade
No.12
Ryutarou Tahira
No.15
Daisuke Tsurutani
Toyota Auto Body No.17 Masayuki Kagawa Toyota Auto Body No.18 Hiroaki Sakimae Toyota Auto Body No.19 Atsushi Mekaru Toyota Auto Body No.20 Tetsuya Kadoyama
No.17
Masayuki Kagawa
No.18
Hiroaki Sakimae
No.19
Atsushi Mekaru
No.20
Tetsuya Kadoyama

< Toyota Motor Corporation >
Toyota Motor Corporation No.4 Keisuke Iwata Toyota Motor Corporation No.8 Junichi Kurisaki Toyota Motor Corporation No.10 Yusuke Tawata Toyota Motor Corporation No.12 Masaru Sato
No.4
Keisuke Iwata
No.8
Junichi Kurisaki
No.10
Yusuke Tawata
No.12
Masaru Sato
Toyota Motor Corporation No.11 Masahiro Kurata Toyota Motor Corporation No.16 Keisuke Inamoto Toyota Motor Corporation No.17 Yuya Mitsumasu Toyota Motor Corporation No.20 Yasuhiro Yamaguchi
No.11
Masahiro Kurata
No.16
Keisuke Inamoto
No.17
Yuya Mitsumasu
No.20
Yasuhiro Yamaguchi

 

< Referee >

Referee Masahiro Sasaki Referee Hironori Takahara Referee Hideki Aoki Referee Eisuke Negoro
Masahiro Sasaki Hironori Takahara Hideki Aoki Eisuke Negoro

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]