Photo Gallery No.09

October 18, 2008 in Ichikawa, Chiba
Photos by Ken Abe, Yosuke Ishizaka, Eriko Goto


Men's Division

OSAKI ELECTRIC vs Toyota Boshoku Kyushu

< OSAKI ELECTRIC>

OSAKI ELECTRIC No.1 Katsuyuki Urawa OSAKI ELECTRIC No.4 Seiichi Maeda OSAKI ELECTRIC No.5 Yoshio Nakagawa OSAKI ELECTRIC No.7 Hideaki Nagashima OSAKI ELECTRIC No.10 Yoshibumi Ohta OSAKI ELECTRIC No.14 Sho Iwanaga
No.1
Katsuyuki Urawa
No.4
Seiichi Maeda
No.5
Yoshio Nakagawa
No.7
Hideaki Nagashima
No.10
Yoshibumi Ohta
No.14
Sho Iwanaga

OSAKI ELECTRIC No.15 Shunsuke Azuma OSAKI ELECTRIC No.18 Takeshi Uchida OSAKI ELECTRIC No.19 Masakatsu Izuma OSAKI ELECTRIC No.21 Daisuke Miyazaki OSAKI ELECTRIC No.22 Yuzo Higashi
No.15
Shunsuke Azuma
No.18
Takeshi Uchida
No.19
Masakatsu Izuma
No.21
Daisuke Miyazaki
No.22
Yuzo Higashi


< Toyota Boshoku Kyushu>

Toyota Boshoku Kyushu No.1 Masataka Matsuno Toyota Boshoku Kyushu No.2 Yoshiyuki Nakahata Toyota Boshoku Kyushu No.4 Naoki Murakami Toyota Boshoku Kyushu No.6 Hideyuki Murakami Toyota Boshoku Kyushu No.7 Oh Sang-Min Toyota Boshoku Kyushu No.10 Morihide Kaidou
No.1
Masataka Matsuno
No.2
Yoshiyuki Nakahata
No.4
Naoki Murakami
No.6
Hideyuki Murakami
No.7
Oh Sang-Min
No.10
Morihide Kaidou
Toyota Boshoku Kyushu No.11 Akihiro Saka Toyota Boshoku Kyushu No.12 Kazuhisa Tanikawa Toyota Boshoku Kyushu No.20 Takeshi Fujiyama Toyota Boshoku Kyushu No.21 Hiroto Funaki Toyota Boshoku Kyushu No.22 Hironori Izumihara
No.11
Akihiro Saka
No.12
Kazuhisa Tanikawa
No.20
Takeshi Fujiyama
No.21
Hiroto Funaki
No.22
Hironori Izumihara

<Referee>

Ryuji Kuroki Shugo Kuroki
Ryuji Kuroki Shugo Kuroki

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]