Photo Gallery No.13

October 25, 2008 in Nagoya, Aichi
Photos by Yosuke Ishizaka


Men's Division

Toyota Boshoku Kyushu vs Toyota Motor Corporation

<Toyota Motor Corporation>

No.3 Tomoshiro Sakaguchi No.4 Keisuke Iwata No.8 Junichi Kurisaki No.9 Takeru Kobayashi No.10 Yusuke Tawada No.11 Masahiro Kurata
No.3
Tomohiro Sakaguchi
No.4
Keisuke Iwata
No.8
Junichi Kurisaki
No.9
Takeru Kobayashi
No.10
Yusuke Tawada
No.11
Masahiro Kurata
No.13 Yoshikuni Sawada No.16 Keisuke Iwamoto No.17 Yuya Mitsumasu No.19 Takuma Fukuda
No.13
Yoshikuni Sawada
No.16
Keisuke Inamoto
No.17
Yuya Mitsumasu
No.19
Takuma Fukuda

<Toyota Boshoku Kyushu>

No.1 Masamune Matsuno No.2 Yoshiyuki Nakahata No.3 Tishihiko Nishihata No.5 Ryouhei Mattsunobu No.6 Hideyuki Murakami No.7 Oh Sang-Min
No.1
Masamune Matsuno
No.2
Yoshiyuki Nakahata
No.3
Toshihiko Nishihata
No.5
Ryouhei Matsunobu
No.6
Hideyuki Murakami
No.7
Oh Sang-Min
No.8 Shunsuke Sakuma No.10 Morihide Kaido No.18 Taku Fujimoto No.19 Wataru Suzuki No.20 Takeshi Fujiyama No.22 Hironori Izumihara
No.8
Shunsuke Sakuma
No.10
Morihide Kaido
No.18
Taku Fujimoto
No.19
Wataru Suzuki
No.20
Takeshi Fujiyama
No.22
Hironori Izumihara

<Referee>

Referee Kazuo Tada Referee Yutaka Nakadakte
Kazuo Tada Yutaka Nakadate

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]