Photo Gallery No.19

November 2, 2008 in Nagoya, Aichi
Photos by Eriko Goto, Ken Abe


Men's Division

Toyota Boshoku Kyushu vs Wakunaga Pharmaceutical

< Toyota Boshoku Kyushu >

Toyota Boshoku Kyushu No.2 Yoshiyuki Nakahata Toyota Boshoku Kyushu No.3 Toshihiko Nishibata Toyota Boshoku Kyushu No.4 Naoki Murakami Toyota Boshoku Kyushu No.6 Hideyuki Murakami Toyota Boshoku Kyushu No.7 Oh Sang-Min Toyota Boshoku Kyushu No.10 Morihide Kaidou
No.2
Yoshiyuki Nakahata
No.3
Toshihiko Nishibata
No.4
Naoki Murakami
No.6
Hideyuki Murakami
No.7
Oh Sang-Min
No.10
Morihide Kaidou

Toyota Boshoku Kyushu No.11 Akihiro Saka Toyota Boshoku Kyushu No.12 Kazuhisa Tanikawa Toyota Boshoku Kyushu No.19 Wataru Suzuki Toyota Boshoku Kyushu No.20 Takeshi Fujiyama Toyota Boshoku Kyushu No.22 Hironori Izumihara
No.11
Akihiro Saka
No.12
Kazuhisa Tanikawa
No.19
Wataru Suzuki
No.20
Takeshi Fujiyama
No.22
Hironori Izumihara


< Wakunaga Pharmaceutical >

Wakunaga No.1 Takayuki Shimizu Wakunaga No.4 Nobuhiro Sakamoto Wakunaga No.6 Motoi Yamanaka Wakunaga No.7 Taiki Fukuda Wakunaga No.11 Norikazu Higashi Wakunaga No.13 Kenji Atarashi
No.1
Takayuki Shimizu
No.4
Nobuhiro Sakamoto
No.6
Motoi Yamanaka
No.7
Taiki Fukuda
No.11
Norikazu Higashi
No.13
Kenji Atarashi
Wakunaga No.14 Takeshi Muto Wakunaga No.15 Akihito Imai Wakunaga No.16 Masayuki Matsumura Wakunaga No.17 Masayuki Furuie Wakunaga No.23 Shusaku Higashinagahama
No.14
Takeshi Muto
No.15
Akihito Imai
No.16
Masayuki Matsumura
No.17
Masayuki Furuie
No.23
Shusaku Higashinagahama


Daido Steel vs RYUKYU CORAZON

< Daido Steel >

Daido Steel No.2 Katsuaki Matsubayashi Daido Steel No.4 Makoto Suematsu Daido Steel No.5 Yuji Urata Daido Steel No.7 Takashi Jibiki Daido Steel No.9 Toru Takeda Daido Steel No.11 Shuichi Ota Daido Steel No.12 Takashi Takagi
No.2
Katsuaki Matsubayashi
No.4
Makoto Suematsu
No.5
Yuji Urata
No.7
Takashi Jibiki
No.9
Toru Takeda
No.11
Shuichi Ota
No.12
Takashi Takagi

Daido Steel No.13 Lee Jae-Woo Daido Steel No.14 Hideaki Chijiwa Daido Steel No.15 Takashi Yamashiro Daido Steel No.16 Naoaki Higashi Daido Steel No.19 Jun Shimomura Daido Steel No.20 Baek Won-Chul Daido Steel No.21 Shinji Matsunaga
No.13
Lee Jae-Woo
No.14
Hideaki Chijiwa
No.15
Takashi Yamashiro
No.16
Naoaki Higashi
No.19
Jun Shimomura
No.20
Baek Won-Chul
No.21
Shinji Matsunaga

< RYUKYU CORAZON >

RYUKYU CORAZON No.5 Yuuji Murayama RYUKYU CORAZON No.7 Takashi Tanahara RYUKYU CORAZON No.8 Takeshi Okada RYUKYU CORAZON No.10 Takaya Seki RYUKYU CORAZON No.14 Jun Ikeda RYUKYU CORAZON No.15 Ryouga Shigema RYUKYU CORAZON No.16 Takeshi Uchida
No.5
Yuuji Murayama
No.7
Takashi Tanahara
No.8
Takeshi Okada
No.10
Takaya Seki
No.14
Jun Ikeda
No.15
Ryouga Shigema
No.16
Takeshi Uchida
RYUKYU CORAZON No.17 Yuuya Mizuno RYUKYU CORAZON No.19 Fujimasa Uchiyama RYUKYU CORAZON No.20 Yuuya Taba RYUKYU CORAZON No.21 Syou Takada RYUKYU CORAZON No.22 Kouichi Ishida RYUKYU CORAZON No.23 Yuuki Mizuno
No.17
Yuuya Mizuno
No.19
Fujimasa Uchiyama
No.20
Yuuya Taba
No.21
Syou Takada
No.22
Kouichi Ishida
No.23
Yuuki Mizuno

<Referee>

Hirokazu Hamada Hisao Ogasawara Shunro Fujii Yoshihiko Onoshi
Hirokazu Hamada Hisao Ogasawara Shunro Fujii Yoshihiko Onoshi

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]