Photo Gallery No.21

November 2, 2008 in Kariya, Aichi
Photos by Yosuke Ishizaka


<Men's Division>

* Honda vs Toyota Motor Corporation

<Honda>

 No.2 Tetsuya Nakatani No.3 Taku Tsurumi No.4 Yoshifumi Yanagimoto No.5 Yutaka Kawase No.6 Hiroaki Takeda
No.2
Tetsuya Nakatani
No.3
Taku Tsurumi
No.4
Yoshifumi Yanagimoto
No.5
Yutaka Kawase
No.6
Hiroaki Takeda

 No.7 Kosuke Yokochi No.8 Seishiro Ito No.10 Tsubasa Aoyama No.12 Yasuhiro Yoshimura No.13 Daiki Semoto
No.7
Kosuke Yokochi
No.8
Seishiro Ito
No.10
Tsubasa Aoyama
No.12
Yasuhiro Yoshimura
No.13
Daiki Semoto
 No.14 Tomotsugu Nojima No.15 Eiji Takagi No.16 Yuya Kaneura
No.14
Tomotsugu Nojima
No.15
Eiji Takagi
No.16
Yuya Kaneura

<Toyota Motor Corporation>

 No.3 Tomohiro Sakaguchi No.4 Keisuke Iwata No.8 Junichi Kurisaki No.10 Yusuke Tawata No.11 Masahiro Kurata
No.3
Tomohiro Sakaguchi
No.4
Keisuke Iwata
No.8
Junichi Kurisaki
No.10
Yusuke Tawata
No.11
Masahiro Kurata

 No.13 Yoshikuni Sawada No.16 Keisuke Inamoto No.17 Yuya Mitsumasu No.19 Takuma Fukuda No.20 Yasuhiro Yamaguchi
No.13
Yoshikuni Sawada
No.16
Keisuke Inamoto
No.17
Yuya Mitsumasu
No.19
Takuma Fukuda
No.20
Yasuhiro Yamaguchi

<Referee>

Referee Kiyotaka Saji Referee Akira Satou
Kiyotaka Saji Akira Sato

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]