Photo Gallery No.22

November 2, 2008 in Kariya, Aichi
Photos by Yosuke Ishizaka


<Men's Division>

* OSAKI ELECTRIC vs TOYODA GOSEI

<OSAKI ELECTRIC >

 No.3 Kota Ozawa No.4 Seiichi Maeda No.5 Yoshio Nakagawa No.7 Hideaki Nagashima  No.10 Yoshibumi Ohta
No.3
Kota Ozawa
No.4
Seiichi Maeda
No.5
Yoshio Nakagawa
No.7
Hideaki Nagashima
No.10
Yoshibumi Ohta
 No.11 Toshiki Sakai No.14 Sho Iwanaga No.15 Shunsuke Azuma No.16 Hidehisa Ishihara No.17 Yoshihiko Akiyama
No.11
Toshiki Sakai
No.14
Sho Iwanaga
No.15
Shunsuke Azuma
No.16
Hidehisa Ishihara
No.17
Yoshihiko Akiyama

 No.18 Takeshi Uchida No.19 Masakatsu Izuma No.21 Daisuke Miyazaki No.22 Yuzo Higashi
No.18
Takeshi Uchida
No.19
Masakatsu Izuma
No.21
Daisuke Miyazaki
No.22
Yuzo Higashi

<TOYODA GOSEI>

 No.4 Masanari Goto No.6 Takayuki Ohashi No.7 Hidenori Oketani No.10 Go Oue No.11 Keiichi Tokuyama No.13 Akinobu Imamura
No.4
Masanari Goto
No.6
Takayuki Ohashi
No.7
Hidenori Oketani
No.10
Go Oue
No.11
Keiichi Tokuyama
No.13
Akinobu Imamura

 No.14 Kouki Nakamura No.15 Masayuki Yoshinaka No.16 Seiji Toudou No.18 Takuya Yonemoto No.21 Masuki Hatanaka
No.14
Kouki Nakamura
No.15
Masayuki Yoshinaka
No.16
Seiji Toudou
No.18
Takuya Yonemoto
No.21
Masuki Hatanaka

<Referee>

Referee Satoshi Yugami Referee Koji Nakamura
Satoshi Yugami Koji Nakamura

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]