Photo Gallery No.23

November 2, 2008 in Kariya, Aichi
Photo by Yosuke Ishizaka


<Men's Division>

* Toyota Auto Body vs Hokuriku Electric Power

<Toyota Auto Body>

 No.1 Kunihiro Kinoshita No.2 Suguru Tanaka No.4 Gou Sasaki No.5 Kairi Kouchi No.6 Satoru Ando
No.1
Kunihiro Kinoshita
No.2
Suguru Tanaka
No.4
Gou Sasaki
No.5
Kairi Kouchi
No.6
Satoru Ando
 No.7 Hiroaki Nomura No.8 Satoshi Fujita No.11 Keisuke Kitade No.12 Ryutarou Tahira
No.7
Hiroaki Nomura
No.8
Satoshi Fujita
No.11
Keisuke Kitade
No.12
Ryutarou Tahira

 No.13 Katsutoshi Ozawa No.15 Daisuke Tsurutani  No.18 Hiroaki Sakimae No.19 Atsushi Mekaru No.21 Tetsuya Kadoyama
No.13
Katsutoshi Ozawa
No.15
Daisuke Tsurutani
No.18
Hiroaki Sakimae
No.19
Atsushi Mekaru
No.20
Tetsuya Kadoyama

<Hokuriku Electric Power>

 No.3 Tomokazu Kanda No.4 Shinya Ochiai No.5 Wataru Sakurai No.6 Ryosuke Maeda No.8 Takuya Sugiyama
No.3
Tomokazu Kanda
No.4
Shinya Ochiai
No.5
Wataru Sakurai
No.6
Ryosuke Maeda
No.8
Takuya Sugiyama

 No.11 Kenji Omote No.13 Yuta Yamahara No.16 Hirotugu Maruyama No.21 Kei Arie
No.11
Kenji Omote
No.13
Yuta Yamahara
No.16
Hirotugu Maruyama
No.21
Kei Arie

<Referee>

Referee Tomokazu Ikebuchi Referee Kiyoshi Hizaki
Tomokazu Ikebuchi Kiyoshi Hizaki

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]