Photo Gallery No.28

November 9, 2008 in Chikuma, Nagano
Photos by Yosuke Ishizaka


<Men's Division>

* Hokuriku Electric Power vs TOYODA GOSEI

<Hokuriku Electric Power>

 No.2 Jun Takahashi No.3 Tomokazu Kanda No.4 Shinya Ochiai No.5 Wataru Sakurai
No.2
Jun Takahashi
No.3
Tomokazu Kanda
No.4
Shinya Ochiai
No.5
Wataru Sakurai
 No.8 Takuya Sugiyama No.11 Kenji Omote No.13 Yuta Yamahara No.16 Hirotugu Maruyama
No.8
Takuya Sugiyama
No.11
Kenji Omote
No.13
Yuta Yamahara
No.16
Hirotugu Maruyama

<TOYODA GOSEI>

 No.6 Takayuki Ohashi No.7 Hidenori Oketani No.11 Keiichi Tokuyama No.13 Akinobu Imamura No.14 Kouki Nakamura
No.6
Takayuki Ohashi
No.7
Hidenori Oketani
No.11
Keiichi Tokuyama
No.13
Akinobu Imamura
No.14
Kouki Nakamura

 No.15 Masayuki Yoshinaka  No.16 Seiji Toudou No.18 Takuya Yonemoto No.21 Masuki Hatanaka
No.15
Masayuki Yoshinaka
No.16
Seiji Toudou
No.18
Takuya Yonemoto
No.21
Masuki Hatanaka

<Referee>

Referee Kazuo Kobayashi Referee Masao Tsuchiya
Kazuo Kobayashi Masao Tsuchiya

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]