Photo Gallery No.29

November 9, 2008 in Chikuma, Nagano
Photos by Yosuke Ishizaka


<Men's Division>

* Toyota Auto Body vs Daido Steel

<Toyota Auto Body>

 No.2 Suguru Tanaka No.5 Kairi Kouchi No.7 Hiroaki Nomura No.8 Satoshi Fujita No.11 Keisuke Kitade
No.2
Suguru Tanaka
No.5
Kairi Kouchi
No.7
Hiroaki Nomura
No.8
Satoshi Fujita
No.11
Keisuke Kitade
 No.12 Ryutarou Tahira No.15 Daisuke Tsurutani No.18 Hiroaki Sakimae No.19 Atsushi Mekaru No.20 Tetsuya Kadoyama
No.12
Ryutarou Tahira
No.15
Daisuke Tsurutani
No.18
Hiroaki Sakimae
No.19
Atsushi Mekaru
No.20
Tetsuya Kadoyama

<Daido Steel>

 No.4 Makoto Suematsu No.7 Takashi Jibiki No.9 Toru Takeda No.12 Takashi Takagi No.13 Lee Jae-Woo
No.4
Makoto Suematsu
No.7
Takashi Jibiki
No.9
Toru Takeda
No.12
Takashi Takagi
No.13
Lee Jae-Woo

 No.14 Hideaki Chijiwa No.15 Takashi Yamashiro No.16 Naoaki Higashi No.20 Baek Won-Chul No.22 Kenta Tokugawa
No.14
Hideaki Chijiwa
No.15
Takashi Yamashiro
No.16
Naoaki Higashi
No.20
Baek Won-Chul
No.22
Kenta Tokugawa

<Referee>

Referee Ryuji Kuroki Referee Shugo Kuroki
Ryuji Kuroki Shugo Kuroki

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]