Photo Gallery No.31

November 29, 2008 in Koshu, Yamanashi
Photos by Yosuke Ishizaka


<Men's Division>

*Daido Steel vs Toyota Toyota Motor Corporation

<Daido Steel>

 No.4 Makoto Suematsu No.5 Yuji Urata No.6 Kyosuke Tomita No.7 Takashi Jibiki No.9 Toru Takeda
No.4
Makoto Suematsu
No.5
Yuji Urata
No.6
Kyosuke Tomita
No.7
Takashi Jibiki
No.9
Toru Takeda

 No.10 Hidenori Kishigawa No.12 Takashi Takagi No.13 Lee Jae-Woo No.14 Hideaki Chijiwa
No.10
Hidenori Kishigawa
No.12
Takashi Takagi
No.13
Lee Jae-Woo
No.14
Hideaki Chijiwa
 No.15 Takashi Yamashiro No.16 Naoaki Higashi No.20 Baek Won-Chul No.21 Shinji Matsunaga
No.15
Takashi Yamashiro
No.16
Naoaki Higashi
No.20
Baek Won-Chul
No.21
Shinji Matsunaga

<Toyota Toyota Motor Corporation >

 No.1 Ryota Masuda No.4 Keisuke Iwata No.5 Shunya Takano No.9 Takeru Kobayashi No.11 Masahiro Kurata
No.1
Ryota Masuda
No.4
Keisuke Iwata
No.5
Shunya Takano
No.9
Takeru Kobayashi
No.11
Masahiro Kurata

 No.15 Takumi Deai No.16 Keisuke Inamoto No.17 Yuya Mitsumasu No.19 Takuma Fukuda No.20 Yasuhiro Yamaguchi
No.15
Takumi Deai
No.16
Keisuke Inamoto
No.17
Yuya Mitsumasu
No.19
Takuma Fukuda
No.20
Yasuhiro Yamaguchi

<Referee>

Referee Yasushi Hiruma Referee Hiroshi Kitajima
Yasushi Hiruma Hiroshi Kitajima

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]