Photo Gallery No.38

February 7, 2009 in Kyoto
Photos by Yosuke Ishizaka


<Women's Division>

*OMRON vs HC NAGOYA

<OMRON>

 No.2 Maki Jouchi No.5 Kumiko Nishimoto No.7 Shio Fujii No.8 Hitomi Sakugawa  No.9 Tomoko Sakamoto
No.2
Maki Jouchi
No.5
Kumiko Nishimoto
No.7
Shio Fujii
No.8
Hitomi Sakugawa
No.9
Tomoko Sakamoto

 No.11 Hong Jeong-Ho No.12 Kaori Fujima No.13 Yuri Takada No.15 Saki Ichimura
No.11
Hong Jeong-Ho
No.12
Kaori Fujima
No.13
Yuri Takada
No.15
Saki Ichimura

 No.16 Erina Yamanaka No.17 Yuko Arihama No.18 Shiori Nagata No.20 Chie Katsuren
No.16
Erina Yamanaka
No.17
Yuko Arihama
No.18
Shiori Nagata
No.20
Chie Katsuren


<HC NAGOYA>

 No.1 Sumie Kondo No.2 Sakiko Ikeda No.4 Yukie Sato No.5 Emi Takahashi
No.1
Sumie Kondo
No.2
Sakiko Ikeda
No.4
Yukie Sato
No.5
Emi Takahashi

 No.7 Mina Sugaya No.10 Manami Ueno No.11 Reina Takahashi No.12 Chika Yashiro
No.7
Mina Sugaya
No.10
Manami Ueno
No.11
Reina Takahashi
No.12
Chika Yashiro

 No.15 Ami Fujishima No.18 Mika Narukawa No.20 Saori Yamamoto
No.15
Ami Fujishima
No.18
Mika Narukawa
No.20
Saori Yamamoto

<Referee>

Referee Osamu Takano Referee Junpei Nagasawa
Osamu Takano Junpei Nagasawa

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]