Photo Gallery No.39

February 7, 2009 Kyoto
Photos by Yosuke Ishizaka


<Men's Division>

*Wakunaga Pharmaceutical vs Honda

<Wakunaga Pharmaceutical>

 No.1 Takayuki Shimizu No.4 Nobuhiro Sakamoto No.7 Taiki Fukuda No.8 Taiki Fukuda
No.1
Takayuki Shimizu
No.4
Nobuhiro Sakamoto
No.7
Taiki Fukuda
No.8
Taiki Fukuda

 No.9 Tomohito Sato No.11 Norikazu Higashi No.12 Toshihiro Tsubone No.13 Kenji Atarashi
No.9
Tomohito Sato
No.11
Norikazu Higashi
No.12
Toshihiro Tsubone
No.13
Kenji Atarashi

 No.14 Takeshi Muto No.16 Masayuki Matsumura No.17 Masayuki Furuie
No.14
Takeshi Muto
No.16
Masayuki Matsumura
No.17
Masayuki Furuie


<Honda>

 No.3 Taku Tsurumi No.4 Yoshifumi Yanagimoto No.5 Yutaka Kawase No.6 Hiroaki Takeda
No.3
Taku Tsurumi
No.4
Yoshifumi Yanagimoto
No.5
Yutaka Kawase
No.6
Hiroaki Takeda

 No.7 Kosuke Yokochi No.8 Seishiro Ito No.10 Tsubasa Aoyama No.13 Daiki Semoto
No.7
Kosuke Yokochi
No.8
Seishiro Ito
No.10
Tsubasa Aoyama
No.13
Daiki Semoto

 No.14 Tomotsugu Nojima No.16 Yuya Kaneura No.17 Mamoru Oi
No.14
Tomotsugu Nojima
No.16
Yuya Kaneura
No.17
Mamoru Oi


<Referee>

Referee Akira Sato Referee Kiyotaka Saji
Akira Sato Kiyotaka Saji

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]