Photo Gallery No.41

Feburary, 2009 in Suzuka, Mie
Photos by Ken Abe


Men's Division

*Honda vs Hokuriku Electric Power

< Honda >
 No.2 Tetsuya Nakatani No.3 Taku Tsurumi No.4 Yoshifumi Yanagimoto No.5 Yutaka Kawase No.6 Hiroaki Takeda No.7 Kosuke Yokochi No.8 Seishiro Ito
No.2
Tetsuya Nakatani
No.3
Taku Tsurumi
No.4
Yoshifumi Yanagimoto
No.5
Yutaka Kawase
No.6
Hiroaki Takeda
No.7
Kosuke Yokochi
No.8
Seishiro Ito


 No.10 Tsubasa Aoyama No.13 Daiki Semoto No.14 Tomotsugu Nojima No.15 Eiji Takagi No.16 Yuya Kaneura No.17 Mamoru Oi No.21 Atsushi Shikata
No.10
Tsubasa Aoyama
No.13
Daiki Semoto
No.14
Tomotsugu Nojima
No.15
Eiji Takagi
No.16
Yuya Kaneura
No.17
Mamoru Oi
No.21
Atsushi Shikata


< Hokuriku Electric Power >

Hokuriku Electric Power No.2 Jun Takahashi Hokuriku Electric Power No.3 Tomokazu Kanda Hokuriku Electric Power No.5 Wataru Sakurai Hokuriku Electric Power No.6 Ryosuke Maeda Hokuriku Electric Power No.7 Tetsushi Takada Hokuriku Electric Power No.16 Hirotugu Maruyama Hokuriku Electric Power No.21 Kei Arie
No.2
Jun Takahashi
No.3
Tomokazu Kanda
No.5
Wataru Sakurai
No.6
Ryosuke Maeda
No.7
Tetsushi Takada
No.16
Hirotugu Maruyama
No.21
Kei Arie

<Referee>

Referee Tomokazu Ikebuchi Referee Kiyoshi Hizaki
Tomokazu Ikebuchi Kiyoshi Hizaki

< Ceremony >

No.100, Mr.ELK Team1 Honda head coach Glory V6
Team2 Game H of Honda See you

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]