Photo Gallery No.48

March 15, 2009 in Komazawa, Tokyo
Photos by Ken Abe , Eriko Goto, Yosuke Ishizaka


<Women's Division>  Play Off Final

* OMRON vs HOKKOKU Bank

<OMRON>
 No.1 Sachiko Katsuda No.2 Maki Jouchi No.3 Yuko Ajimi No.4 Karina Maki No.7 Shio Fujii
No.1
Sachiko Katsuda
No.2
Maki Jouchi
No.3
Yuko Ajimi
No.4
Karina Maki
No.7
Shio Fujii
 No.8 Hitomi Sakugawa No.9 Tomoko Sakamoto No.11 Hong Jeong-Ho No.12 Kaori Fujima No.13 Yuri Takada No.17 Yuko Arihama
No.8
Hitomi Sakugawa
No.9
Tomoko Sakamoto
No.11
Hong Jeong-Ho
No.12
Kaori Fujima
No.13
Yuri Takada
No.17
Yuko Arihama

<HOKKOKU Bank>
 No.1 Yuino Shimoji No.4 Shiori Kamimachi No.5 Kaoru Miyamae No.6 Mami Sakugawa No.8 Kaori Onozawa
No.1
Yuino Shimoji
No.4
Shiori Kamimachi
No.5
Kaoru Miyamae
No.6
Mami Sakugawa
No.8
Kaori Onozawa
 No.9 Kaoru Yokoshima No.10 Ryoko Noji No.11 Natsuki Takei No.12 Hiromi Tashiro No.14 Satoko Noji No.18 Rika Wakamatsu
No.9
Kaoru Yokoshima
No.10
Ryoko Noji
No.11
Natsuki Takei
No.12
Hiromi Tashiro
No.14
Satoko Noji
No.18
Rika Wakamatsu<Men's Division>  Play Off Final

* Daido Steel vs OSAKi ELECTRIC

<Daido Steel>
 No.4 Makoto Suematsu No.6 Kyosuke Tomita No.7 Takashi Jibiki No.9 Toru Takeda No.10 Hidenori Kishigawa
No.4
Makoto Suematsu
No.6
Kyosuke Tomita
No.7
Takashi Jibiki
No.9
Toru Takeda
No.10
Hidenori Kishigawa

 No.12 Takashi Takagi No.13 Lee Jae-Woo No.15 Takashi Yamashiro No.16 Naoaki Higashi No.20 Baek Won-Chul
No.12
Takashi Takagi
No.13
Lee Jae-Woo
No.15
Takashi Yamashiro
No.16
Naoaki Higashi
No.20
Baek Won-Chul

<OSAKi ELECTRIC>
 No.1 Katsuyuki Urawa No.4 Seiichi Maeda No.5 Yoshio Nakagawa No.7 Hideaki Nagashima  No.10 Yoshibumi Ohta No.12 Yasushi Hamaguchi
No.1
Katsuyuki Urawa
No.4
Seiichi Maeda
No.5
Yoshio Nakagawa
No.7
Hideaki Nagashima
No.10
Yoshibumi Ohta
No.12
Yasushi Hamaguchi
 No.14 Sho Iwanaga  No.15 Shunsuke Azuma No.18 Takeshi Uchida No.19 Masakatsu Izuma No.21 Daisuke Miyazaki
No.14
Sho Iwanaga
No.15
Shunsuke Azuma
No.18
Takeshi Uchida
No.19
Masakatsu Izuma
No.21
Daisuke Miyazaki

<WINNER!>

Women's Division WINNER Men's Division WINNER
Women's Division
WINNER
OMRON
Men's Division
WINNER
Daido Steel

<Referee>

Referee Hirokazu Hamanda Referee Hisao Ogasawara Referee Ahmad Al Mutaw'a Referee Jasem Al Suwailam
Hirokazu Hamada Hisao Ogasawara Ahmad Al Mutaw'a Jasem Al Suwailam

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]