Photo Gallery No.3

September 6, 2009 in Yokohama, Kanagawa
Photos by Ken Abe


<Men's Division>

* OSAKI ELECTRIC vs Toyota Auto Body

< OSAKI ELECTRIC >
 No.1 Katsuyuki Urawa No.3 Kota Ozawa No.5 Yoshio Nakagawa No.6 Kenji Toyoda No.7 Kotaro Mochizuki
No.1
Katsuyuki Urawa
No.3
Kota Ozawa
No.5
Yoshio Nakagawa
No.6
Kenji Toyoda
No.7
Kotaro Mochizuki
 No.9 Hideaki Nagashima No.11 Kosuke Yokochi No.14 Sho Iwanaga No.19 Masakatsu Izuma No.22 Kohei Yoshida
No.9
Hideaki Nagashima
No.11
Kosuke Yokochi
No.14
Sho Iwanaga
No.19
Masakatsu Izuma
No.22
Kohei Yoshida
< Toyota Auto Body >
 No.1 Kunihiro Kinoshita No.2 Suguru Tanaka No.3 Takayuki Ishido No.5 Kairi Kouchi No.8 Satoshi Fujita
No.1
Kunihiro Kinoshita
No.2
Suguru Tanaka
No.3
Takayuki Ishido
No.5
Kairi Kouchi
No.8
Satoshi Fujita
 No.11 Keisuke Kitade No.13 Katsutoshi Ozawa No.16 Toshihiro Tsubone No.17 Masayuki Kagawa No.18 Hiroaki Sakimae
No.11
Keisuke Kitade
No.13
Katsutoshi Ozawa
No.16
Toshihiro Tsubone
No.17
Masayuki Kagawa
No.18
Hiroaki Sakimae
 No.19 Atsushi Mekaru No.22 Tetsuya Kadoyama
No.19
Atsushi Mekaru
No.22
Tetsuya Kadoyama
<Referee>
Referee Ryuji Kuroki Referee Shugo Kuroki
Ryuji Kuroki Shugo Kuroki

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]