Photo Gallery No.5

September 12, 2009 in Hiroshima, Hiroshima
Photos by Shin Mochiduki


<Men's Division>

* Wakunaga Pharmaceutical vs Toyoda Gosei

< Wakunaga Pharmaceutical >
 No.2 Ryouta Tanimura No.3 Masatoshi Kimura No.4 Nobuhiro Sakamoto No.6 Motoi Yamanaka No.7 Taiki Fukuda
No.2
Ryouta Tanimura
No.3
Masatoshi Kimura
No.4
Nobuhiro Sakamoto
No.6
Motoi Yamanaka
No.7
Taiki Fukuda
 No.13 Kenji Atarashi No.14 Takeshi Muto No.16 Masayuki Matsumura No.17 Masayuki Furuie No.23 Shusaku Higashinagahama
No.13
Kenji Atarashi
No.14
Takeshi Muto
No.16
Masayuki Matsumura
No.17
Masayuki Furuie
No.23
Shusaku Higashinagahama
< Toyoda Gosei >
 No.5 Kenji Kuroki No.9 Shintaro Nakashima No.10 Yuta Morimitsu No.12 Togo Fujita
No.5
Kenji Kuroki
No.9
Shintaro Nakashima
No.10
Yuta Morimitsu
No.12
Togo Fujita
 No.13 Akinobu Imamura No.14 Kouki Nakamura No.15 Masayuki Yoshinaka No.16 Seiji Todo
No.13
Akinobu Imamura
No.14
Kouki Nakamura
No.15
Masayuki Yoshinaka
No.16
Seiji Todo
< Referee >
Referee Masahiro Sasaki, Hironori Takahara
Masahiro Sasaki, Hironori Takahara

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]