Photo Gallery No.8

September 13, 2009 in Chikuma, Nagano
Photos by Ken Abe


<Men's Division>

* Toyota Auto Body vs Hokuriku Electric Power

< Toyota Auto Body >
 No.3 Takayuki Ishido No.4 Gou Sasaki No.5 Kairi Kouchi No.9 Sho Takagi No.11 Keisuke Kitade
No.3
Takayuki Ishido
No.4
Gou Sasaki
No.5
Kairi Kouchi
No.9
Sho Takagi
No.11
Keisuke Kitade
 No.12 Ryutarou Tahira No.13 Katsutoshi Ozawa No.16 Toshihiro Tsubone No.17 Masayuki Kagawa No.18 Hiroaki Sakimae
No.12
Ryutarou Tahira
No.13
Katsutoshi Ozawa
No.16
Toshihiro Tsubone
No.17
Masayuki Kagawa
No.18
Hiroaki Sakimae
 No.19 Atsushi Mekaru No.22 Tetsuya Kadoyama
No.19
Atsushi Mekaru
No.22
Tetsuya Kadoyama
< Hokuriku Electric Power >
 No.2 Jun Takahashi No.3 Tomokazu Kanda No.4 Shinya Ochiai No.6 Ryosuke Maeda No.7 Tetsushi Takada
No.2
Jun Takahashi
No.3
Tomokazu Kanda
No.4
Shinya Ochiai
No.6
Ryosuke Maeda
No.7
Tetsushi Takada
 No.11 Kenji Omote No.13 Yuta Yamahara No.16 Hirotugu Maruyama No.17 Masato Ishizuka No.21 Kei Arie
No.8
Kenji Omote
No.13
Yuta Yamahara
No.16
Hirotugu Maruyama
No.17
Masato Ishizuka
No.21
Kei Arie
<Referee>
Referee Shouta Honda Referee Motoo Tabuchi
Shouta Honda Motoo Tabuchi

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]