Photo Gallery No.11

September 19, 2009 in Inazawa, Aichi
Photos by Ken Abe


<Men's Division>

* Toyoda Gosei vs Hokuriku Electric Power

< Toyoda Gosei >
 No.6 Takayuki Ohashi No.7 Hidenori Oketani No.9 Shintaro Nakashima No.10 Yuta Morimitsu No.12 Togo Fujita
No.6
Takayuki Ohashi
No.7
Hidenori Oketani
No.9
Shintaro Nakashima
No.10
Yuta Morimitsu
No.12
Togo Fujita
 No.13 Akinobu Imamura No.14 Kouki Nakamura No.15 Masayuki Yoshinaka No.16 Seiji Todo No.18 Takuya Yonemoto
No.13
Akinobu Imamura
No.14
Kouki Nakamura
No.15
Masayuki Yoshinaka
No.16
Seiji Todo
No.18
Takuya Yonemoto
< Hokuriku Electric Power >
 No.2 Jun Takahashi No.3 Tomokazu Kanda No.4 Shinya Ochiai No.6 Ryosuke Maeda No.7 Tetsushi Takada
No.2
Jun Takahashi
No.3
Tomokazu Kanda
No.4
Shinya Ochiai
No.6
Ryosuke Maeda
No.7
Tetsushi Takada
 No.11 Kenji Omote No.13 Yuta Yamahara No.14 Kozo Matsuoka No.16 Hirotugu Maruyama No.18 Ryosuke Kushida
No.8
Kenji Omote
No.13
Yuta Yamahara
No.14
Kozo Matsuoka
No.16
Hirotugu Maruyama
No.18
Ryosuke Kushida
< Referee >
Referee Masahiro Sasaki Referee Hironori Takahara
Masahiro Sasaki Hironori Takahara

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]