Photo Gallery No.12

September 26, 2009 in Kariya,Aichi
Photos by Yosuke Ishizaka


<Men's Division>

* Toyota Auto Body vs Toyota Boshoku Kyushu

Toyota Auto Body
Toyota Auto Body No.4 Gou Sasaki Toyota Auto Body No.5 Kiari Kouchi Toyota Auto Body No.8 Satoshi Fujita Toyota Auto Body No.9 Sho Taka
No.4
Gou Sasaki
No.5
Kiari Kouchi
No.8
Satoshi Fujita
No.9
Sho Taka
Toyota Auto Body No.11 Keisuke Kitade Toyota Auto Body No.12 Ryutarou Tahira Toyota Auto Body No.15 Daisuke Tsurutani Toyota Auto Body No.16 Toshihiro Tsubone
No.11
Keisuke Kitade
No.12
Ryutarou Tahira
No.15
Daisuke Tsurutani
No.16
Toshihiro Tsubone
Toyota Auto Body No.17 Masayuki Kagawa Toyota Auto Body No.19 Atsushi Mekaru Toyota Auto Body No.22 Tetsuya Kadoyama
No.17
Masayuki Kagawa
No.19
Atsushi Mekaru
No.22
Tetsuya Kadoyama
Toyota Boshoku Kyushu
Toyota Boshoku Kyushu No.1 Masataka Matsuno Toyota Boshoku Kyushu No.2 Yoshiyuki Nakahata Toyota Boshoku Kyushu No.4 Naoki Murakami Toyota Boshoku Kyushu No.6 Hideyuki Murakami Toyota Boshoku Kyushu No.7 Oh Sang-Min
No.1
Masataka Matsuno
No.2
Yoshiyuki Nakahata
No.4
Naoki Murakami
No.6
Hideyuki Murakami
No.7
Oh Sang-Min
Toyota Boshoku Kyushu No.8 Shunsuke Sakuma Toyota Boshoku Kyushu No.9 Yuki Tsuruda Toyota Boshoku Kyushu No.10 Morihide Kaidou Toyota Boshoku Kyushu No.11 Akihiro Saka
No.8
Shunsuke Sakuma
No.9
Yuki Tsuruda
No.10
Morihide Kaidou
No.11
Akihiro Saka
Toyota Boshoku Kyushu No.12 Kazuhisa Tanikawa Toyota Boshoku Kyushu No.20 Takeshi Fujiyama Toyota Boshoku Kyushu No.22 Masayuki Ishiguro
No.12
Kazuhisa Tanikawa
No.20
Takeshi Fujiyama
No.22
Masayuki Ishiguro
Referee
Referee Kiyoshi Hizaki Referee Tomokazu Ikebuchi
Kiyoshi Hizaki Tomokazu Ikebuchi

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]