Photo Gallery No.2

October 10, 2009 in Toyota, Aichi
Photos by Ken Abe


< Men's Division >

*Daido Steel vs Toyota Boshoku Kyushu

< Daido Steel >
 No.1 Yuta Tanaka No.3 Yosiaki Nomura No.4 Makoto Suematsu No.5 Yuji Urata No.7 Takashi Jibiki
No.1
Yuta Tanaka
No.3
Yosiaki Nomura
No.4
Makoto Suematsu
No.5
Yuji Urata
No.7
Takashi Jibiki
 No.9 Toru Takeda No.10 Hidenori Kishigawa No.12 Takashi Takagi No.14 Hideaki Chijiwa No.15 Takashi Yamashiro
No.9
Toru Takeda
No.10
Hidenori Kishigawa
No.12
Takashi Takagi
No.14
Hideaki Chijiwa
No.15
Takashi Yamashiro
 No.17 Takeshi Kumagai No.20 Baek Won-Chul No.22 Kenta Tokugawa
No.17
Takeshi Kumagai
No.20
Baek Won-Chul
No.22
Kenta Tokugawa
5
< Toyota Boshoku Kyushu >
 No.1 Masataka Matsuno No.2 Yoshiyuki Nakahata No.3 Toshihiko Nishibata No.4 Naoki Murakami No.6 Hideyuki Murakami
No.1
Masataka Matsuno
No.2
Yoshiyuki Nakahata
No.3
Toshihiko Nishibata
No.4
Naoki Murakami
No.6
Hideyuki Murakami
 No.7 Oh Sang-Min No.8 Shunsuke Sakuma No.9 Yuki Tsuruda No.10 Morihide Kaidou No.11 Akihiro Saka
No.7
Oh Sang-Min
No.8
Shunsuke Sakuma
No.9
Yuki Tsuruda
No.10
Morihide Kaidou
No.11
Akihiro Saka
 No.12 Kazuhisa Tanikawa No.19 Wataru Suzuki No.20 Takeshi Fujiyama No.22 Masayuki Ishiguro
No.12
Kazuhisa Tanikawa
No.19
Wataru Suzuki
No.20
Takeshi Fujiyama
No.22
Masayuki Ishiguro
< Referee >
Referee Ryuji Kuroki Referee Shuji Kuroki
Ryuji Kuroki Shuji Kuroki

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]