Photo Gallery No.18

October 17, 2009 in Kasugai, Aichi
Photos by Ken Abe


<Men's Division>

* Toyota Auto Body vs Wakunaga Pharmaceutical

< Toyota Auto Body >
 No.1 Kunihiro Kinoshita No.5 Kairi Kouchi No.8 Satoshi Fujita No.15 Daisuke Tsurutani
No.1
Kunihiro Kinoshita
No.5
Kairi Kouchi
No.8
Satoshi Fujita
No.15
Daisuke Tsurutani
 No.16 Toshihiro Tsubone No.18 Hiroaki Sakimae No.19 Atsushi Mekaru No.22 Tetsuya Kadoyama
No.16
Toshihiro Tsubone
No.18
Hiroaki Sakimae
No.19
Atsushi Mekaru
No.22
Tetsuya Kadoyama
< Wakunaga Pharmaceutical >
 No.2 Ryouta Tanimura No.3 Masatoshi Kimura No.4 Nobuhiro Sakamoto No.5 Tadashi Hamamoto
No.2
Ryouta Tanimura
No.3
Masatoshi Kimura
No.4
Nobuhiro Sakamoto
No.5
Tadashi Hamamoto
 No.6 Motoi Yamanaka No.7 Taiki Fukuda No.16 Masayuki Matsumura No.17 Masayuki Furuie
No.6
Motoi Yamanaka
No.7
Taiki Fukuda
No.16
Masayuki Matsumura
No.17
Masayuki Furuie
 No.23 Shusaku Higashinagahama
No.23
Shusaku Higashinagahama
<Referee>
Referee Kazuo Tada Referee Yutaka Nakadate
Kazuo Tada Yutaka Nakadate

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]