Photo Gallery No.24

November 1, 2009 in Koshu, Yamanashi
Photos by Ken Abe


< Men's Division >

*RYUKYU CORAZON vs Daido Steel

< RYUKYU CORAZON >
 No.4 Kiyomitsu Kudaka No.5 Yuuji Murayama No.7 Yuuya Mizuno No.14 Jun Ikeda No.15 Ryouga Shigema
No.4
Kiyomitsu Kudaka
No.5
Yuuji Murayama
No.7
Yuuya Mizuno
No.14
Jun Ikeda
No.15
Ryouga Shigema
 No.19 Fujimasa Uchiyama No.21 Syou Takada No.22 Kouichi Ishida No.23 Yuuki Mizuno
No.19
Fujimasa Uchiyama
No.21
Syou Takada
No.22
Kouichi Ishida
No.23
Yuuki Mizuno
< Daido Steel >
 No.1 Yuta Tanaka No.3 Yosiaki Nomura No.4 Makoto Suematsu No.7 Takashi Jibiki No.9 Toru Takeda
No.1
Yuta Tanaka
No.3
Yosiaki Nomura
No.4
Makoto Suematsu
No.7
Takashi Jibiki
No.9
Toru Takeda
 No.10 Hidenori Kishigawa No.12 Takashi Takagi No.14 Hideaki Chijiwa No.15 Takashi Yamashiro No.16 Naoaki Higashi
No.10
Hidenori Kishigawa
No.12
Takashi Takagi
No.14
Hideaki Chijiwa
No.15
Takashi Yamashiro
No.16
Naoaki Higashi
 No.20 Baek Won-Chul No.22 Kenta Tokugawa
No.20
Baek Won-Chul
No.22
Kenta Tokugawa
< Referee >
Referee Shota Honda Referee Motoo Tabuchi
Shota Honda Motoo Tabuchi

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]