Photo Gallery No.26

November 7, 2009 in Inazawa, Aichi
Photos by Ken Abe


<Men's Division>

* Toyoda Gosei vs Toyota Auto Body

< Toyoda Gosei >
 No.1 Hiroki Odachi No.3 Takayuki Hara No.6 Takayuki Ohashi No.7 Hidenori Oketani No.9 Shintaro Nakashima
No.1
Hiroki Odachi
No.3
Takayuki Hara
No.6
Takayuki Ohashi
No.7
Hidenori Oketani
No.9
Shintaro Nakashima
 No.10 Yuta Morimitsu No.12 Togo Fujita No.13 Akinobu Imamura No.14 Kouki Nakamura No.15 Masayuki Yoshinaka
No.10
Yuta Morimitsu
No.12
Togo Fujita
No.13
Akinobu Imamura
No.14
Kouki Nakamura
No.15
Masayuki Yoshinaka
 No.18 Takuya Yonemoto No.21 Masuki Hatanaka
No.18
Takuya Yonemoto
No.21
Masuki Hatanaka
< Toyota Auto Body >
 No.1 Kunihiro Kinoshita No.3 Takayuki Ishido No.4 Gou Sasaki No.5 Kairi Kouchi
No.1
Kunihiro Kinoshita
No.3
Takayuki Ishido
No.4
Gou Sasaki
No.5
Kairi Kouchi
 No.6 Satoru Ando No.8 Satoshi Fujita No.9 Sho Takagi No.11 Keisuke Kitade No.15 Daisuke Tsurutani
No.6
Satoru Ando
No.8
Satoshi Fujita
No.9
Sho Takagi
No.11
Keisuke Kitade
No.15
Daisuke Tsurutani
 No.16 Toshihiro Tsubone No.18 Hiroaki Sakimae No.19 Atsushi Mekaru No.22 Tetsuya Kadoyama
No.16
Toshihiro Tsubone
No.18
Hiroaki Sakimae
No.19
Atsushi Mekaru
No.22
Tetsuya Kadoyama
< Referee >
Referee Shota Honda Referee Motoo Tabuchi
Shota Honda Motoo Tabuchi

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]