Photo Gallery No.27

November 7, 2009 in Inazawa, Aichi
Photos by Ken Abe


< Men's Division >

*Daido Steel vs OSAKI ELECTRIC

< Daido Steel >
 No.3 Yosiaki Nomura No.4 Makoto Suematsu No.7 Takashi Jibiki No.9 Toru Takeda No.10 Hidenori Kishigawa No.12 Takashi Takagi
No.3
Yosiaki Nomura
No.4
Makoto Suematsu
No.7
Takashi Jibiki
No.9
Toru Takeda
No.10
Hidenori Kishigawa
No.12
Takashi Takagi
 No.14 Hideaki Chijiwa No.15 Takashi Yamashiro No.16 Naoaki Higashi No.20 Baek Won-Chul
No.14
Hideaki Chijiwa
No.15
Takashi Yamashiro
No.16
Naoaki Higashi
No.20
Baek Won-Chul
< OSAKI ELECTRIC >
 No.1 Katsuyuki Urawa No.3 Kota Ozawa No.4 Seiichi Maeda No.5 Yoshio Nakagawa No.6 Kenji Toyoda
No.1
Katsuyuki Urawa
No.3
Kota Ozawa
No.4
Seiichi Maeda
No.5
Yoshio Nakagawa
No.6
Kenji Toyoda
 No.9 Hideaki Nagashima No.10 Yoshibumi Ohta No.13 Jun Mori No.14 Sho Iwanaga No.18 Takeshi Uchida
No.9
Hideaki Nagashima
No.10
Yoshibumi Ohta
No.13
Jun Mori
No.14
Sho Iwanaga
No.18
Takeshi Uchida
 No.19 Masakatsu Izuma
No.19
Masakatsu Izuma
< Referee >
Referee Masaki Ienaga Referee Ryouichi Fukushima
Masaki Ienaga Ryouichi Fukushima

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]