Photo Gallery No.2

September 6, 2009 in Yokohama, Kanagawa
Photos by Ken Abe


<Women's Division>

*Omron vs Sony Semiconductor Kyushu Corporation

< Omron >
 No.2 Maki Jouchi No.3 Yuri Takada No.4 Karina Maki No.7 Shio Fujii
No.2
Maki Jouchi
No.3
Yuri Takada
No.4
Karina Maki
No.7
Shio Fujii
 No.8 Mayuko Ishitate No.9 Tomoko Sakamoto No.11 Hong Jeong-Ho No.12 Kaori Fujima
No.8
Mayuko Ishitate
No.9
Tomoko Sakamoto
No.11
Hong Jeong-Ho
No.12
Kaori Fujima
 No.14 Kaoru Yoshida No.17 Yuko Arihama
No.14
Kaoru Yoshida
No.17
Yuko Arihama
< Sony Semiconductor Kyushu Corporation >
 No.2 Kwag Hye Jgong No.3 Kazusa Nagano No.4 Megumi Takahashi No.5 Mineko Tanaka No.6 Rie Yamada
No.2
Kwag Hye Jgong
No.3
Kazusa Nagano
No.4
Megumi Takahashi
No.5
Mineko Tanaka
No.6
Rie Yamada
 No.7 Mai Kudo No.9 Yuka Takasu No.12 Kimiko Hida No.14 Chika Sashi No.17 Sayaka Azuma
No.7
Mai Kudo
No.9
Yuka Takasu
No.12
Kimiko Hida
No.14
Chika Sashi
No.17
Sayaka Azuma
< Referee >
Referee Kazuhisa Kamei Referee Tomohiro Horikawa
Hiroshi Kitajima Yasushi Hiruma

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]