Photo Gallery No.7

September 13, 2009 in Chikuma, Nagano
Photos by Ken Abe


<Women's Division>

*Omron vs HC Nagoya

< Omron >
 No.1 Sachiko Katsuda No.2 Maki Jouchi No.3 Yuri Takada No.6 Shoko Yoshida No.8 Mayuko Ishitate
No.1
Sachiko Katsuda
No.2
Maki Jouchi
No.3
Yuri Takada
No.6
Shoko Yoshida
No.8
Mayuko Ishitate
 No.9 Tomoko Sakamoto No.11 Hong Jeong-Ho No.14 Kaoru Yoshida No.15 Shiori Nagata No.16 Erina Yamanaka No.17 Yuko Arihama
No.9
Tomoko Sakamoto
No.11
Hong Jeong-Ho
No.14
Kaoru Yoshida
No.15
Shiori Nagata
No.16
Erina Yamanaka
No.17
Yuko Arihama
< HC Nagoya >
 No.1 Sumie Kondo No.2 Sakiko Ikeda No.4 Yukie Sato No.5 Emi Takahashi No.7 Mina Sugaya
No.1
Sumie Kondo
No.2
Sakiko Ikeda
No.4
Yukie Sato
No.5
Emi Takahashi
No.7
Mina Sugaya
 No.9 Yuka Hokamoto No.10 Manami Ueno No.11 Reina Takahashi No.12 Chika Yashiro No.19 Ayumi Hoshino
No.9
Yuka Hokamoto
No.10
Manami Ueno
No.11
Reina Takahashi
No.12
Chika Yashiro
No.19
Ayumi Hoshino
< Referee >
Referee Katsuya Ohishi Referee Yoshihiro Sakurauchi
Katsuya Ohishi Yoshihiro Sakurauchi

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]