Photo Gallery No.06

September 13, 2009 in Kagoshima
Photos by Shuhei Kamimura


<Women's Division>

* Sony Semiconductor Kyushu Corporation vs HOKKOKU bank

<Sony Semiconductor Kyushu Corporation>
 No.1 Aki Nakajima No.2 Kwag Hye Jgong No.3 Kazusa Nagano No.4 Megumi Takahashi
No.1
Aki Nakajima
No.2
Kwag Hye Jgong
No.3
Kazusa Nagano
No.4
Megumi Takahashi
 No.5 Mineko Tanaka No.7 Mai Kudo No.9 Yuka Takasu No.17 Sayaka Azuma
No.5
Mineko Tanaka
No.7
Mai Kudo
No.9
Yuka Takasu
No.17
Sayaka Azuma
<HOKKOKU bank>
 No.1 Miyuki Terada No.4 Shiori Kamimachi No.5 Kaoru Miyamae No.6 Mami Sakugawa No.8 Kaori Nakamura
No.1
Miyuki Terada
No.4
Shiori Kamimachi
No.5
Kaoru Miyamae
No.6
Mami Sakugawa
No.8
Kaori Nakamura
 No.9 Kaoru Yokoshima No.12 Hiromi Tashiro No.13 Aya Nakasone No.18 Rika Wakamatsu
No.8
Kaoru Yokoshima
No.12
Hiromi Tashiro
No.13
Aya Nakasone
No.18
Rika Wakamatsu
<Referee>
Referee Kazuhisa Kamei Referee Tomohiro Horikawa
Kazuhisa Kamei Tomohiro Horikawa

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]