Photo Gallery No.10

September 19, 2009 in Inazawa, Aichi
Photos by Ken Abe


<Women's Division>

*HC Nagoya vs Sony Semiconductor Kyushu Corporation

< HC Nagoya >
 No.2 Sakiko Ikeda No.4 Yukie Sato No.5 Emi Takahashi No.7 Mina Sugaya
No.2
Sakiko Ikeda
No.4
Yukie Sato
No.5
Emi Takahashi
No.7
Mina Sugaya
 No.9 Yuka Hokamoto No.11 Reina Takahashi No.12 Chika Yashiro No.20 Mariko Kamiya
No.9
Yuka Hokamoto
No.11
Reina Takahashi
No.12
Chika Yashiro
No.20
Mariko Kamiya
< Sony Semiconductor Kyushu Corporation >
 No.2 Kwag Hye Jgong No.3 Kazusa Nagano No.4 Megumi Takahashi No.5 Mineko Tanaka No.7 Mai Kudo
No.2
Kwag Hye Jgong
No.3
Kazusa Nagano
No.4
Megumi Takahashi
No.5
Mineko Tanaka
No.7
Mai Kudo
 No.8 Haruka Gima No.9 Yuka Takasu No.11 Satoko Kuroki No.12 Kimiko Hida No.14 Chika Sashi
No.8
Haruka Gima
No.9
Yuka Takasu
No.11
Satoko Kuroki
No.12
Kimiko Hida
No.14
Chika Sashi
 No.15 Nanae Iida No.17 Sayaka Azuma
No.15
Nanae Iida
No.17
Sayaka Azuma
< Referee >
Referee Osamu Takano Referee Junpei Nagasawa
Osamu Takano Junpei Nagasawa

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]