Photo Gallery No.9

September 19, 2009 in Hiroshima, Hiroshima
Photos by Shin Mochizuki


<Women's Division>

*Hiroshima Maple Reds vs Omron

< Hiroshima Maple Reds >
 No.3 Erina Murayama No.5 Noriko Omae No.6 Akie Uegaki No.7 Lee Kyung-Min
No.3
Erina Murayama
No.5
Noriko Omae
No.6
Akie Uegaki
No.7
Lee Kyung-Min
 No.11 Miyo Saotome No.12 Chiemi Yokota No.17 Akina Shinjo
No.11
Miyo Saotome
No.12
Chiemi Yokota
No.17
Akina Shinjo
< Omron >
 No.1 Sachiko Katsuda No.2 Maki Jouchi No.3 Yuri Takada No.6 Shoko Yoshida
No.1
Sachiko Katsuda
No.2
Maki Jouchi
No.3
Yuri Takada
No.6
Shoko Yoshida
 No.8 Mayuko Ishitate No.9 Tomoko Sakamoto No.11 Hong Jeong-Ho No.12 Kaori Fujima
No.8
Mayuko Ishitate
No.9
Tomoko Sakamoto
No.11
Hong Jeong-Ho
No.12
Kaori Fujima
< Referee >
Referee Yoshiyuki Nojima, Hidekazu Ishihara
Yoshiyuki Nojima, Hidekazu Ishihara

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]