Photo Gallery No.2

October 6, 2009 in Toyota, Aichi
Photos by Ken Abe


<Women's Division>

*Omron vs Mie Violet Iris

< Omron >
 No.1 Sachiko Katsuda No.2 Maki Jouchi No.3 Yuri Takada No.4 Karina Maki No.5 Saki Ichimura
No.1
Sachiko Katsuda
No.2
Maki Jouchi
No.3
Yuri Takada
No.4
Karina Maki
No.5
Saki Ichimura
 No.7 Shio Fujii No.8 Mayuko Ishitate No.9 Tomoko Sakamoto No.11 Hong Jeong-Ho No.12 Kaori Fujima
No.7
Shio Fujii
No.8
Mayuko Ishitate
No.9
Tomoko Sakamoto
No.11
Hong Jeong-Ho
No.12
Kaori Fujima
 No.15 Shiori Nagata No.17 Yuko Arihama
No.15
Shiori Nagata
No.17
Yuko Arihama
< Mie Violet Iris >
 No.1 Yukari Asai No.2 Keiko Yokokawa No.3 Yumiko Katsura No.5 Mikumi Miyashita No.7 Hideko Taniguchi No.8 Sayaka Kitamura
No.1
Yukari Asai
No.2
Keiko Yokokawa
No.3
Yumiko Katsura
No.5
Mikumi Miyashita
No.7
Hideko Taniguchi
No.8
Sayaka Kitamura
 No.10 Hiroko Hashimoto No.12 Kumi Mouri No.13 Mika Hoshino No.14 Megumi Ogawa No.15 Aimi Itoh No.18 Keiko Shimazaki
No.10
Hiroko Hashimoto
No.12
Kumi Mouri
No.13
Mika Hoshino
No.14
Megumi Ogawa
No.15
Aimi Itoh
No.18
Keiko Shimazaki
< Referee >
Referee Satoru Yugami Referee Kouji Nakamura
Satoru Yugami Kouji Nakamura

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]