Photo Gallery No.17

October 17, 2009 in Kasugai, Aichi
Photos by Ken Abe


<Women's Division>

*HC Nagoya vs Omron

< HC Nagoya >
 No.1 Sumie Kondo No.2 Sakiko Ikeda No.4 Yukie Sato No.5 Emi Takahashi No.6 Mieko Suzuki
No.1
Sumie Kondo
No.2
Sakiko Ikeda
No.4
Yukie Sato
No.5
Emi Takahashi
No.6
Mieko Suzuki
 No.7 Mina Sugaya No.9 Yuka Hokamoto No.10 Manami Ueno No.11 Reina Takahashi No.13 Misuzu Akiyama
No.7
Mina Sugaya
No.9
Yuka Hokamoto
No.10
Manami Ueno
No.11
Reina Takahashi
No.13
Misuzu Akiyama
 No.22 Hanako Hasegawa No.23 Haruna Wakita
No.22
Hanako Hasegawa
No.23
Haruna Wakita
< Omron >
 No.1 Sachiko Katsuda No.3 Yuri Takada No.7 Shio Fujii No.8 Mayuko Ishitate No.9 Tomoko Sakamoto
No.1
Sachiko Katsuda
No.3
Yuri Takada
No.7
Shio Fujii
No.8
Mayuko Ishitate
No.9
Tomoko Sakamoto
 No.10 Aoi Kuno No.13 Chie Katsuren No.14 Kaoru Yoshida No.17 Yuko Arihama
No.10
Aoi Kuno
No.13
Chie Katsuren
No.14
Kaoru Yoshida
No.17
Yuko Arihama

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]