Photo Gallery No.25

November 7, 2009 in Inasazwa, Aichi
Photos by Ken Abe


<Women's Division>

*Omron vs HOKKOKU bank

OMRON
OMRON No.2 Maki Jouchi OMRON No.3 Yuri Takada OMRON No.4 Karina Maki OMRON No.7 Shio Fujii OMRON No.8 Mayuko Ishitate
No.2
Maki Jouchi
No.3
Yuri Takada
No.4
Karina Maki
No.7
Shio Fujii
No.8
Mayuko Ishitate
OMRON No.9 Tomoko Sakamoto OMRON No.11 Hong Jeong-Ho OMRON No.12 Kaori Fujima OMRON No.15 Shiori Nagata OMRON No.17 Yuko Arihama
No.9
Tomoko Sakamoto
No.11
Hong Jeong-Ho
No.12
Kaori Fujima
No.15
Shiori Nagata
No.17
Yuko Arihama
HOKKOKU bank
HOKKOKU bank No.1 Miyuki Terada HOKKOKU bank No.3 Masayo Inaba HOKKOKU bank No.4 Shiori Kamimachi HOKKOKU bank No.5 Kaoru Miyamae HOKKOKU bank No.6 Mami Sakugawa
No.1
Miyuki Terada
No.3
Masayo Inaba
No.4
Shiori Kamimachi
No.5
Kaoru Miyamae
No.6
Mami Sakugawa
HOKKOKU bank No.7 Nozomi Kawai HOKKOKU bank No.8 Kaori Nakamura HOKKOKU bank No.9 Kaoru Yokoshima HOKKOKU bank No.10 Ryoko Noji HOKKOKU bank No.12 Hiromi Tashiro HOKKOKU bank No.13 Aya Nakasone
No.7
Nozomi Kawai
No.8
Kaori Nakamura
No.9
Kaoru Yokoshima
No.10
Ryoko Noji
No.12
Hiromi Tashiro
No.13
Aya Nakasone
HOKKOKU bank No.15 Megumi Inoue HOKKOKU bank No.18 Rika Wakamatsu
No.15
Megumi Inoue
No.18
Rika Wakamatsu
Referee
Referee Tomokazu Ikebuchi Referee Kiyoshi Hizaki
Tomokazu Ikebuchi Kiyoshi Hizaki

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]